This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

4 Zdarzenia

Przegląd

Istnieje kilka typów zdarzeń generowanych w Zabbix:

  • zdarzenia wyzwalaczy - za każdą zmianą stanu wyzwalacza (OK→PROBLEM→OK)
  • zdarzenia wykrywania - przy wykryciu hosta lub usługi
  • zdarzenia automatycznej rejestracji - gdy aktywni agenci są automatycznie rejestrowani przez serwer
  • zdarzenia wewnętrzne - gdy pozycje/niskopoziomowe reguły wykrywania stają się niewspierane lub gdy wyzwalacz przechodzi w stan nieznany

Zdarzenia wewnętrzne są wspierane od wersji Zabbix 2.2.

Zdarzenia są znakowane czasem i mogą być podstawą do wykonania akcji takich jak wysłanie powiadomienia e-mail itp.

Żeby obejrzeć zdarzenia w interfejsie użytkownika, należy przejść do Monitorowanie | Zdarzenia. Tutaj można kliknąć na datę i czas zdarzenia, żeby zobaczyć szczegóły zdarzenia.

Więcej informacji jest dostępnych w źródle każdego zdarzenia.