This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

3 Możliwości Zabbix

Przegląd

Zabbix jest wysoce zintegrowanym rozwiązaniem monitorowania sieci, oferującym wiele możliwości w jednym pakiecie.

Zbieranie danych

 • kontrole dostępności i wydajności
 • wsparcie dla SNMP (trapping, polling), IPMI, JMX, monitorowania VMware
 • kontrole użytkownika
 • zbieranie danych w dowolnych, ustalanych odstępach czasu
 • wykonywane przez serwer/proxy i przez agentów

Elastyczne definicje progowe

 • można zdefiniować bardzo elastyczne warunki progowe dla problemu, zwane wyzwalaczami, korzystające z wartości z bazy danych

Wysoce konfigurowalne alarmowanie

 • wysyłanie powiadomień może być modyfikowane w zakresie harmonogramu eskalacji, odbiorców, typów mediów
 • powiadomienia mogą być przygotowywane i opracowywane z użyciem zmiennych makr
 • automatyzacja akcji włącznie ze zdalnymi komendami

Wykresy w czasie rzeczywistym

 • monitorowane pozycje są wykreślane w czasie rzeczywistym przy pomocy wbudowanych funkcji graficznych

Możliwość monitorowania stron www

 • Zabbix potrafi symulować kliknięcia myszy na stronach wwww i sprawdzać ich funkcjonowanie i czas odpowiedzi

Rozbudowane opcje wizualizacji

 • możliwość tworzenia własnych wykresów kumulujących wiele pozycji w jeden widok
 • mapy sieci
 • własne ekrany i pokazy slajdów do zastosowania na tablicy
 • raporty
 • podgląd wysokiego-poziomu (biznesowy) monitorowanych zasobów

Magazyn danych historycznych

 • dane przechowywane w bazie
 • konfigurowalna historia
 • wbudowane procedury porządkowania

Prosta konfiguracja

 • dodawanie monitorowanych urządzeń jako hosty
 • hosty ustawiane są na monitorowanie zaraz po znalezieniu się w bazie
 • wykorzystywanie wzorców do ustawiania monitorowanych urządzeń

Użycie wzorców

 • grupowanie kontroli we wzorcach
 • wzorce mogą zawierać inne wzorce

Wykrywanie sieci

 • automatyczne wykrywanie urządzeń sieciowych
 • automatyczna rejestracja agentów
 • wykrywanie systemów plików, interfejsów sieciowych i identyfikatorów OID SNMP

Szybki interfejs www

 • interfejs użytkownika bazujący na stronach www w PHP
 • dostępny z dowolnej lokalizacji
 • można zrobić nim wszystko
 • logi audytu

API Zabbix

 • API Zabbix udostępnia interfejs programowy Zabbixa do masowej manipulacji, integracji z oprogramowaniem firm trzecich oraz innych celów.

System uprawnień

 • bezpieczna autoryzacja użytkowników
 • niektórzy użytkownicy mogą być ograniczeni do niektórych widoków

W pełni wyposażony i łatwo rozszerzalny agent

 • zainstalowany na monitorowanych urządzeniach
 • może działać zarówno na systemie Linux jak i na Windows

Binarne demony

 • napisane w C, ze względu na wydajność i wymagania pamięciowe
 • łatwo przenośne

Gotowe na złożone środowisko

 • zdalne monitorowanie jest ułatwione dzięki proxy Zabbix