This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Parametry vm.memory.size

 • total - całkowita dostępna pamięć fizyczna.
 • free - pamięć, która jest łatwo dostępna dla każdej jednostki żądającej pamięci.
 • active - pamięć aktualnie używana lub właśnie wykorzystana, czyli to co jest w RAM.
 • inactive - pamięć oznaczona jako nieużywana.
 • wired - pamięć oznaczona jako zawsze pozostająca w RAM. nigdy nie jest przenoszona na dysk.
 • pinned - to samo co 'wired'.
 • anon - pamięć nie związana z plikiem (nie można jej ponownie z niego odczytać).
 • exec - kod wykonywalny, normalnie z pliku (programu).
 • file - cache dla zawartości często obrabianych plików.
 • buffers - cache dla informacji takich, jak metadane systemu plików.
 • cached - cache dla różnych danych.
 • shared - pamięć, do której może uzyskać dostęp wiele procesów.
 • used - pamięć active + wired.
 • pused - pamięć active + wired w relacji do total.
 • available - pamięć inactive + cached + free.
 • pavailable - pamięć inactive + cached + free memory w relacji do 'total'.

Suma vm.memory.size[used] i vm.memory.size[available] nie zawsze musi być równa total. Na przykład, na FreeBSD pamięci active, inactive, wired, cached są uznawane za used, ponieważ przechowują użyteczne informacje.
Jednocześnie pamięci inactive, cached, free są uznawane jako available, ponieważ te rodzaje pamięci mogą być przekazane od razu do procesów, które jej wymagają.
Zatem pamięć inactive jest jednocześnie uznawana jako used i available. Z tego powodu, pozycja vm.memory.size[used] jest przeznaczona raczej do celów informacyjnych, podczas gdy pozycja vm.memory.size[available] jest przeznaczona do używania w wyzwalaczach.

Zobacz rozdział "Zobacz też" na końcu tej strony, żeby dowiedzieć się więcej na temat wyliczania pamięci w różnych systemach operacyjnych.

Uwagi specyficzne dla platform
 • na AIX i Solaris available i free oznacza to samo
 • na Linux shared działa tylko dla jądra 2.4
 • na Linux available to free + buffers + cached
 • na Linux pavailable to free + buffers + cached w relacji do total

Zobacz też

 1. Szczegółowe informacje o wyliczaniu pamięci w różnych systemach operacyjnych