This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Zabbix - definicje

Przegląd

W tym rozdziale można dowiedzieć się co oznaczają terminy używane w Zabbix.

Definicje

host

- urządzenie sieciowe, które ma być monitorowane, z IP/DNS.

grupa hostów

- logiczne zbiory hostów; mogą zawierać hosty i szablony. Hosty i szablony w grupie hostów nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Grupy hostów używane są do nadawania uprawnień do hostów dla różnych użytkowników.

pozycja

- pojedyncza informacja, którą chcemy uzyskiwać z hosta, metryka danych.

wyzwalacz

- wyrażenie logiczne, które definiuje próg problemu i jest używane do "przetwarzania" danych otrzymywanych z pozycji

Kiedy otrzymane dane przekroczą próg, wyzwalacze zmieniają stan z 'Ok' na 'Problem'. Kiedy otrzymane dane są poniżej progu, wyzwalacze pozostają w stanie 'Ok' lub wracają do niego.

zdarzenie

- pojedyncze wystąpienie czegoś, co zasługuje na uwagę, na przykład wyzwalacz zmienił stan lub nastąpiło wykrycie/automatyczna rejestracja

akcja

- predefiniowany sposób reakcji na zdarzenie.

Akcje zawierają operacje (np. wysłanie powiadomienia) i warunki (kiedy operacja będzie wykonana)

eskalacja

- scenariusz wykonywania operacji wewnątrz akcji; sekwencja wysyłania powiadomień/wykonywania poleceń zdalnych

media

- w znaczeniu dostarczania powiadomień; kanał dostarczania

powiadomienie

- komunikat o jakimś zdarzeniu wysyłany do użytkownika poprzez wybrany kanał mediów

polecenie zdalne

- predefiniowane polecenie, automatyczne wykonywane na monitorowanym hoście w zadanych warunkach

szablon

- zbiór elementów (pozycje, wyzwalacze, wykresy, ekrany, aplikacje, niskopoziomowe reguły wykrywania, scenariusze sieci www) gotowych do połączenia z jednym lub więcej hostami

Głównym zadaniem szablonów jest przyspieszenie przygotowania monitorowania hosta; również ułatwienie masowych zmian w konfiguracji monitorowania. Szablony połączone są bezpośrednio z pojedynczymi hostami.

aplikacje

- zgrupowanie pozycji w logiczne zbiory

scenariusz sieci www

- jedno lub więcej zapytań HTTP, sprawdzających dostępność strony www

interfejs użytkownika

- interfejs www udostępniany przez Zabbix

API Zabbix

- API Zabbix pozwala użyć protokołu JSON RPC do tworzenia, aktualizacji i pobierania obiektów Zabbix (jak hosty, wykresy i inne) lub przeprowadzania innych zleceń użytkownika

serwer Zabbix

- centralny proces oprogramowania Zabbix przeprowadzający monitorowanie, współpracujący z proxy i agentami Zabbix, wyliczający wyzwalacze, wysyłający powiadomienia; centralne repozytorium danych

agent Zabbix

- proces zainstalowany na monitorowanym hoście, aktywnie monitorujący lokalne zasoby i aplikacje

proxy Zabbix

- proces, który może zbierać dane w imieniu serwera Zabbix, odciążający częściowo serwer

węzeł

- w pełni skonfigurowany serwer Zabbix będący elementem hierarchii monitorowania rozproszonego; odpowiedzialny za monitorowanie swojej lokalizacji