This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

9 Powiadomienia

Przegląd

W sekcji Administracja → Powiadomienia wyświetlany jest liczbowy raport powiadomień wysyłanych do każdego użytkownika.

Z list rozwijalnych w prawym górnym rogu można określić typ mediów (lub wszystkie), okres (dane z każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku) i roku dla wysłanych powiadomień.

Każda kolumna wyświetla podsumowania dla każdego użytkownika systemu.