Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

9 Powiadomienia

Przegląd

W sekcji Administracja → Powiadomienia wyświetlany jest liczbowy raport powiadomień wysyłanych do każdego użytkownika.

Z list rozwijalnych w prawym górnym rogu można określić typ mediów (lub wszystkie), okres (dane z każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku) i roku dla wysłanych powiadomień.

Każda kolumna wyświetla podsumowania dla każdego użytkownika systemu.