This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Reguły wykrywania

Przegląd

Do listy niskopoziomowych reguł wykrywania dla szablonu można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Szablony i kliknięciu na link Wykrywanie przy odpowiednim szablonie.

Do listy niskopoziomowych reguł wykrywania dla hosta można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Hosty i kliknięciu na link Wykrywanie przy odpowiednim hoście.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących niskopoziomowych reguł wykrywania.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa reguły, wyświetlana jako niebieski link.
Kliknięcie na nazwie reguły otwiera formularz konfiguracji niskopoziomowej reguły wykrywania.
Jeżeli reguła wykrywania należy do szablonu, przed nazwą reguły wyświetlona zostanie, jako szary link, nazwa szablonu. Kliknięcie na link szablonu otwiera listę reguł na poziomie szablonu.
Pozycje Wyświetlany jest link do listy prototypów pozycji.
W nawiasach wyświetlana jest liczba istniejących prototypów pozycji.
Wyzwalacze Wyświetlany jest link do listy prototypów wyzwalaczy.
W nawiasach wyświetlana jest liczba istniejących prototypów wyzwalaczy.
Wykresy Wyświetlany jest link do listy prototypów wykresów.
W nawiasach wyświetlana jest liczba istniejących prototypów wykresów.
Klucz Wyświetlany jest klucz pozycji użyty do wykrywania.
Okres Wyświetlana jest częstotliwość wykonywania wykrywania.
Typ Wyświetlany jest typ wykrywania (agent Zabbix, agent SNMP, itp.).
Stan Wyświetlany jest stan reguły wykrywania - Włączony, Wyłączony lub Niewspierane. Klikając na stan. można go zmienić - z Włączony na Wyłączony (i z powrotem); z Niewspierane na Wyłączony (i z powrotem).
Błąd Jeżeli nie ma błędów wyświetlana jest zielona ikona. Jeżeli są błędy, wyświetlana jest czerwona ikona z krzyżem. Przesunięcie myszki nad ikonę spowoduje wyświetlenie podpowiedzi z opisem błędu.
Jeżeli reguła jest wyłączona, nie wyświetli się żadna ikona.

Żeby skonfigurować nową niskopoziomową regułę wykrywania należy nacisnąć przycisk Utwórz regułę wykrywania znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan niskopoziomowych reguł wykrywania na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan niskopoziomowych reguł wykrywania na Wyłączony
  • Usuń wybrane - usuwa niskopoziomowe reguły wykrywania

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej reguł wykrywania, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".