This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Klucze pozycji monitorowania VMware

Klucze pozycji

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo proste sprawdzenia, których można użyć do monitorowania środowisk VMware.

Klucz
Opis Zwracana wartość Parametry Komentarze
vmware.cluster.discovery[<url>]
Wykrywanie klastrów VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
vmware.cluster.status[<url>, <nazwa>]
Stan klastra VMware. Liczba całkowita:
0 - szary;
1 - zielony;
2 - żółty;
3 - czerwony.
url - URL usługi VMware
nazwa - nazwa klastra VMware
vmware.eventlog[<url>]
Log zdarzeń VMware. Log. url - URL usługi VMware
vmware.fullname[<url>]
Pełna nazwa usługi VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
vmware.hv.cluster.name[<url>,<uuid>]
Nazwa hipernadzorcy klastra VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.cpu.usage[<url>,<uuid>]
Użycie procesora hipernadzorcy VMware w Hz. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.datastore.discovery[<url>,<uuid>]
Wykrywanie magazynów danych hipernadzorcy VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.datastore.read[<url>,<uuid>,<magazyndanych>,<tryb>]
Statystyki odczytu magazynu danych hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
magazyndanych - nazwa magazynu danych
tryb - opóźnienie
vmware.hv.datastore.write[<url>,<uuid>,<magazyndanych>,<tryb>]
Statystyki zapisu magazynu danych hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
magazyndanych - nazwa magazynu danych
tryb - opóźnienie
vmware.hv.discovery[<url>]
Wykrywanie hipernadzorców VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
vmware.hv.full.name[<url>,<uuid>]
Nazwa hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.cpu.freq[<url>,<uuid>]
Częstotliwość procesora hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.cpu.model[<url>,<uuid>]
Model procesora hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.cpu.num[<url>,<uuid>]
Liczba rdzeni procesora dla hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.cpu.threads[<url>,<uuid>]
Liczba wątków procesora hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.memory[<url>,<uuid>]
Rozmiar ogółem pamięci hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.model[<url>,<uuid>]
Model hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.uuid[<url>,<uuid>]
uuid BIOS-u hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.hw.vendor[<url>,<uuid>]
Nazwa dostawcy hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.memory.size.ballooned[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci balonowej hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.memory.used[<url>,<uuid>]
Rozmiar używanej pamięci hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.network.in[<url>,<uuid>,<tryb>]
Statystyki wejścia sieci hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
tryb - bps
vmware.hv.network.out[<url>,<uuid>,<tryb>]
Statystyki wyjścia sieci hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
tryb - bps
vmware.hv.status[<url>,<uuid>]
Stan hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita:
0 - szary;
1 - zielony;
2 - żółty;
3 - czerwony.
url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.uptime[<url>,<uuid>]
Czas działania hipernadzorcy VMware w sekundach. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.version[<url>,<uuid>]
Wersja hipernadzorcy VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.hv.vm.num[<url>,<uuid>]
Liczba maszyn wirtualnych hipernadzorcy VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta hipernadzorcy VMware
vmware.version[<url>]
Wersja usługi VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
vmware.vm.cluster.name[<url>,<uuid>]
Nazwa maszyny wirtualnej VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.cpu.num[<url>,<uuid>]
Liczba procesorów maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.cpu.usage[<url>,<uuid>]
Użycie procesora maszyny wirtualnej VMware w Hz. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.discovery[<url>]
Wykrywanie maszyn wirtualnych VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
vmware.vm.hv.name[<url>,<uuid>]
Nazwa hipernadzorcy maszyny wirtualnej VMware. Ciąg znaków. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci ogółem maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.ballooned[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci balonowej maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.compressed[<url>,<uuid>]
Rozmiar skompresowanej pamięci maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.private[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci prywatnej maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.shared[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci współdzielonej maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.swapped[<url>,<uuid>]
Rozmiar pamięci swapowanej maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.usage.guest[<url>,<uuid>]
Użycie pamięci gościa maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.memory.size.usage.host[<url>,<uuid>]
Użycie pamięci hosta maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.net.if.discovery[<url>,<uuid>]
Wykrywanie interfejsów sieciowych maszyny wirtualnej VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.net.if.in[<url>,<uuid>,<instancja>,<tryb>]
Statystyki wejścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
instance - instancja interfejsu sieciowego
tryb - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę
vmware.vm.net.if.out[<url>,<uuid>,<instancja>,<tryb>]
Statystyki wyjścia interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
instance - instancja interfejsu sieciowego
tryb - bps/pps - bajty/pakiety na sekundę
vmware.vm.powerstate[<url>,<uuid>]
Stan zasilania maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita:
0 - brakZasilania;
1 - zasilany;
2 - podtrzymanie.
url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.storage.committed[<url>,<uuid>]
Używana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.storage.uncommitted[<url>,<uuid>]
Nieużywana przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.storage.unshared[<url>,<uuid>]
Niewspółdzielona przestrzeń danych maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.uptime[<url>,<uuid>]
Czas działania maszyny wirtualnej VMware w sekundach. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.vfs.dev.discovery[<url>,<uuid>]
Wykrywanie urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
vmware.vm.vfs.dev.read[<url>,<uuid>,<instancja>,<tryb>]
Statystyki odczytu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
instancja - instancja urządzenia dyskowego
tryb - bps/ops - bajty/operacje na sekundę
vmware.vm.vfs.dev.write[<url>,<uuid>,<instancja>,<tryb>]
Statystyki zapisu urządzeń dyskowych maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
instancja - instancja urządzenia dyskowego
tryb - bps/ops - bajty/operacje na sekundę
vmware.vm.vfs.fs.discovery[<url>,<uuid>]
Wykrywanie systemów plików maszyny wirtualnej VMware. Obiekt JSON. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
Na gościu maszyny wirtualnej muszą być zainstalowane Narzędzia VMware.
vmware.vm.vfs.fs.size[<url>,<uuid>,<fsname>,<tryb>]
Statystyki systemu plików maszyny wirtualnej VMware. Liczba całkowita. url - URL usługi VMware
uuid - nazwa hosta maszyny wirtualnej VMware
nazwasp - nazwa systemu plików
tryb - total/free/used/pfree/pused
Na gościu maszyny wirtualnej muszą być zainstalowane Narzędzia VMware.

W Monitorowaniu maszyn wirtualnych można zobaczyć szczegółowe informacje o tym, jak skonfigurować Zabbix do monitorowania środowisk VMware.