Zabbix Documentation 2.2

3.04.05.0 (current)| In development:5.2 (devel)| Unsupported:1.82.02.22.43.23.44.24.4Guidelines

User Tools

Site Tools


Sidebar

pl:manpages:zabbix_get
Podręcznik ZABBIX_GET

ZABBIX_GET

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 5 July 2011
Indeks Wróć do strony nadrzędnej
 

NAZWA

zabbix_get - narzędzie pobierania Zabbix.  

SKŁADNIA

zabbix_get [-hV] [-s <nazwa hosta lub IP>] [-p <numer portu>] [-I <adres IP>] [-k <klucz pozycji>]  

OPIS

zabbix_get jest narzędziem linii poleceń służącym do pobierania danych ze zdalnego agenta Zabbix.  

Opcje

-s, --host <nazwa hosta lub IP>
Określa nazwę lub adres IP hosta.
-p, --port <numer portu>
Określa numer portu agenta uruchomionego na hoście. Domyślnie 10050.
-I, --source-address <adres IP>
Określa adres IP źródła.
-k, --key <klucz pozycji>
Określa klucz pozycji, z której ma być pobrana wartość.
-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.
-V, --version
Wypisuje informacje o wersji i wychodzi.
 

PRZYKŁADY

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]  

ZOBACZ TEŻ

zabbix_agentd(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8), zabbix_server(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <[email protected]>


 

Indeks

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
Opcje
PRZYKŁADY
ZOBACZ TEŻ
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 14:47:43 GMT, July 23, 2012