This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Ustawianie okresów czasu

1 Format

Żeby ustawić okres czasu, należy użyć następującego formatu:

d-d,hh:mm-hh:mm

Można określić więcej niż jeden okres czasu przy użyciu średnika:

d-d,hh:mm-hh:mm;d-d,hh:mm-hh:mm...

2 Opis

Symbol Opis
d Dzień tygodnia: 1 - Poniedziałek, 2 - Wtorek ,... , 7 - Niedziela
hh Godziny: 00-24
mm Minuty: 00-59

3 Domyślne

Pusty okres czasu jest równoważny z domyślnym okresem 01-07,00:00-24:00.

Godzina kończąca okres czasu nie jest uwzględniana. To znaczy, jeżeli określimy 09:00-18:00 ostatnią sekundą w tym okresie będzie 17:59:59. Wprowadzone we wszystkich miejscach od wersji 1.8.7, dla Czasu pracy działało tak zawsze.

4 Przykłady

Godziny pracy. Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 18:00:

1-5,09:00-18:00

Godziny pracy plus weekend. Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 18:00 oraz Sobota i Niedziela od 10:00 do 16:00:

1-5,09:00-18:00;6-7,10:00-16:00