This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Scenariusze sieci www

Przegląd

Do listy scenariuszy sieci www dla szablonu można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Szablony i kliknięciu na link WWW przy odpowiednim szablonie.

Do listy scenariuszy sieci www dla hosta można uzyskać dostęp po wybraniu Konfiguracja → Hosty i kliknięciu na link WWW przy odpowiednim hoście.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących scenariuszy sieci www. Przy pomocy list rozwijalnych z prawej strony sekcji paska Scenariusze, można wybrać, czy wyświetlać wszystkie scenariusze sieci www, czy tylko te, które należą do wybranej grupy lub hosta. Dodatkowo, kliknięciem na odpowiedni link, można ukryć lub pokazać wyłączone scenariusze.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa scenariusza sieci www. Kliknięcie na nazwie scenariusza sieci www otwiera formularz konfiguracji scenariusza sieci www.
Liczba kroków Liczba kroków zawartych w scenariuszu.
Okres aktualizacji Jak często jest wykonywany scenariusz.
Stan Wyświetlany jest stan scenariusza sieci www - Włączony lub Wyłączony.
Klikając na stan, można go zmienić.

Żeby skonfigurować nowy scenariusz sieci www należy nacisnąć przycisk Utwórz scenariusz znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan scenariuszy na Włączony
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan scenariuszy na Wyłączony
  • Wyczyść historię wybranych elementów - czyści historię danych zebranych dotychczas przez scenariusze
  • Usuń wybrane - usuwa scenariusze sieci www

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej scenariusza sieci www, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".