This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Rozwiązywanie problemów z instalacją

Strona ta opisuje potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas instalacji Zabbix

Kontrola dostępu dla Apache

Interfejs użytkownika Zabbix zawiera pliki .htaccess ograniczające dostep do katalogów api, conf oraz include. Od wersji Apache 2.4 wprowadzającej nową składnię kontroli dostępu, uruchamianie wersji Zabbix 2.2.1 i starszych może spowodować wystapienie w logu błędów Apache następujących błędów:

Invalid command 'Order', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Użycie starej składni w plikach konfiguracyjnych Apache może w ogóle uniemożliwić start Apache. Rozwiązaniem tego problemu może być aktualizacja do wersji Zabbix 2.2.2 lub włączenie modułu Apache mod_access_compat.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji Apache.