This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

8 Ekrany

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → Ekrany można wyświetlić dowolny skonfigurowany ekran lub pokaz slajdów.

Do przełączania się pomiędzy ekranami i pokazami slajdów można użyć listy rozwijalnej w nagłówku.

Wybór okresu czasu

Filtr ponad wykresem/pokazem slajdów zawiera belkę wyboru okresu czasu. Pozwala ona w łatwy sposób wybrać wymagany okres czasu, wpływając od razu na dane wyświetlane w wykresach.

Kontrolki

Na pasku tytułowym dostępne są trzy przyciski:

  • - dodaje ekran/pokaz slajdów do ramki ulubionych ekranów na Tablicy
  • - używa całego okna przeglądarki do wyświetlenia ekranu/pokazu slajdów
  • - zwalnia lub przyśpiesza pokaz slajdów

Odwołania do ekranu

Ekrany mogą być identyfikowane zarówno przez parametr elementid jak i screenname. Na przykład:

http://zabbix/zabbix/screens.php?screenname=Zabbix%20server

otworzy ekran o podanej nazwie (Zabbix server).

Jeżeli podano oba parametry elementid (ID ekranu) i screenname (nazwa ekranu), screenname ma wyższy priorytet.