This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

19 Uwagi do aktualizacji 2.2.11

Zmiany demonów

Udoskonalono monitorowanie chronionych procesów Windows. Dlatego w niektórych przypadkach na Windows (2008 Server i nowszych) proc.num może zwracać więcej procesów niż poprzednio.

Teraz Zabbix próbuje rozróżniać opóźnienia pozycji od opóźnień hostów. Jeżeli pomiędzy dwoma błędnymi sprawdzeniami jednej pozycji, sprawdzenie innej pozycji się powiedzie, problematyczna pozycja zostanie zaznaczona jako niewspierana, bez uznawania hosta za niedostępny.

Zmiany szablonów

W szablonie Template OS Windows przesunięto pozycję vm.memory.size[total] z aplikacji "Filesystems" do "Memory".

Aby to naprawić, zaimportuj ten szablon z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.