This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Powiadomienia globalne

Przegląd

Powiadomienia globalne stanowią metodę na pokazanie problemów, które właśnie wystąpiły, bezpośrednio na ekranie interfejsu użytkownika.

Bez powiadomień globalnych, praca na innych stronach niż Stan wyzwalaczy lub Tablica nie daje żadnych możliwości obejrzenia informacji o aktualnych problemach. Powiadomienia globalne wyświetlają te informacje niezależnie od tego, w którym miejscu interfejsu jest użytkownik.

Powiadomienia globalne powodują wyświetlenie komunikatu oraz odtworzenie dźwięku.

Konfiguracja

Powiadomienia globalne można włączyć u każdego użytkownika osobno w zakładce Komunikaty w konfiguracji profilu.

profile3.png

Parametr Opis
Komunikaty interfejsu użytkownika Zaznacz to pole, aby włączyć powiadomienia globalne.
Czas wygaśnięcia komunikatu (w sekundach) Można ustawić, jak długo komunikaty będą wyświetlane. Domyślnie, komunikaty pozostaną na ekranie przez 60 sekund.
Odtwórz dźwięk Można ustawić jak długo będą odtwarzane dźwięki.
Raz - odtwarzany jest tylko raz cały dźwięk.
10 sekund - dźwięk jest odtwarzany przez 10 sekund.
Czas wygaśnięcia komunikatu - dźwięk będzie powtarzany podczas wyświetlania komunikatu.
Poziom wyzwalacza Można ustawić dla jakich poziomów wyzwalaczy będą aktywowane komunikaty i dźwięki. Można również wybrać dźwięk odpowiedni dla danego poziomu.
Jeżeli nie będzie zaznaczony żaden poziom, nie zostanie wyświetlony żaden komunikat.
Również komunikaty odzyskiwania zostaną wyświetlone jedynie dla tych poziomów, które zostaną zaznaczone. Jeżeli więc zaznaczono Odzyskiwanie i Katastrofa, powiadomienia globalne pojawią się dla problemów i odzyskiwania (przejście do stanu OK) dla wyzwalaczy poziomu Katastrofa.
Wyświetlanie komunikatów globalnych

Po przyjściu komunikatu, jest on wyświetlany w pływającej ramce z prawej strony. Ramka ta może być przemieszczana w pionie przez złapanie jej nagłówka.

global_messages.png

W ramce są dostępne następujące kontrolki:

  • Przycisk Drzemka wycisza dźwięk aktualnego alarmu;
  • Przycisk Wycisz/Włącz głos przełącza pomiędzy odtwarzaniem i nie odtwarzaniem dźwięków alarmów;
  • Przycisk Wyczyść usuwa wszystkie aktualnie widoczne komunikaty.