This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9 Co nowego w Zabbix 2.2.4

9.1 Udoskonalenie kolejności przetwarzania wyzwalaczy przy zależnościach

Żeby mieć pewność, że zależności wyzwalaczy działają prawidłowo, najpierw należy się upewnić, że wyzwalacze są przetwarzane we właściwej kolejności.

Poprzednio kolejność przetwarzania wyzwalaczy była zgodna z ID wyzwalacza, co powinno działać dobrze niezależnie od zależności, tak długo, jak długo ważniejsze wyzwalacze były przetwarzane najpierw. Jednakże w sytuacji, gdy wyzwalacz zależny był przetwarzany jako pierwszy, zależności nie działały prawidłowo. Na przykład, wyzwalacz zależny mógł przejść w stan problem, ponieważ ważniejszy wyzwalacz nadrzędny nie został jeszcze przetworzony i przestawiony na 'Problem'. Lub, wyzwalacz zależny nie mógł być zmieniony na 'OK', po prostu dlatego, że wyzwalacz nadrzędny nie był jeszcze przetworzony i zmieniony na 'OK'.

Żeby to rozwiązać, wyzwalacze w zależnościach od teraz są zawsze przetwarzane począwszy od najważniejszego. W zależności "wyzwalacz A zależy od wyzwalacza B, który zależy od wyzwalacza C", C jest teraz zawsze przetwarzane przed B i przed A.

9.2 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

9.2.1 Powrót list rozwijalnych wyboru wartości

W Zabbix 2.2.0 wprowadzono pola z automatycznym wyborem, żeby wyeliminować wielokrotne klikanie podczas wybierania dobrze znanych wartości dla pól, na przykład podczas wyboru szablonu dla hosta. Ułatwiło to życie tym, którzy dobrze znali potrzebne wartości, utracono jednak możliwość przeglądania wszystkich dostępnych wartości, jak np. jest to w listach rozwijalnych. Utrudniło to wybór użytkownikom, którzy nie wiedzieli dokładnie, czego szukają, lub w przypadku identycznych nazw wyzwalaczy w wielu hostach.

Zatem, w Zabbix 2.2.4 ponownie pojawiły się listy rozwijalne do wyboru wartości dla pól z automatycznym wyborem:

9.2.2 Ostatnie dane tylko z 24 godzin

Teraz, domyślnie w MonitorowanieOstatnie dane, MonitorowaniePrzegląd i w elementach ekranów Przegląd danych wyświetlane są wartości z ostatnich 24 godzin.

Limit ten został wprowadzony w celu zmniejszenia czasu ładowania dużych stron z ostatnimi danymi. Wprowadzono również możliwość zmiany tego ograniczenia poprzez zmianę wartości stałej ZBX_HISTORY_PERIOD w include/defines.inc.php.

9.2.3 Aktualizacje tłumaczeń

 • Brazylijski portugalski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Polski
 • Rumuński
 • Rosyjski
 • Słowacki
 • Hiszpański

9.3 Udoskonalenia demona

 • Udoskonalono wydajność cache'a historii poprzez użycie cache'a konfiguracji zamiast samej bazy danych.
 • Udoskonalono obsługę rotacji/obcinania plików logów w pozycjach logrt[] i log[]. Specjalnie potraktowano przypadki, gdy kilka plików logu posiada ten sam czas ostatniej modyfikacji. Więcej szczegółów można zobaczyć w Ważne uwagi w rozdziale Monitorowanie pliku logu.
 • Dodano komunikat logu w logu zabbix_server, w przypadku gdy zmienił się powód, dla którego pozycja jest niewspierana.

9.4 Inne udoskonalenia

 • Do interfejsu użytkownika dodano przykładowy plik robots.txt.
 • W MonitorowanieZdarzenia zdarzenia bazujące na wyzwalaczach są ładowane szybciej i zużywają mniej pamięci.
 • Zoptymalizowano obliczenia ostatnich zdarzeń w ramce Stan systemu interfejsu użytkownika, co może spowodować zwiększenie prędkości i zmniejszenie zużycia pamięci w środowiskach z dużą ilością wyzwalaczy z problemami i z dużą ilością grup hostów.
 • W środowiskach bazujących na węzłach, usunięto powtarzające się kolumny Węzłów z list rozwijalnych wyzwalaczy w ramce Stan systemu.