This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Własne wykresy

Przegląd

Własne wykresy, jak nazwa wskazuje, oferują możliwość konfiguracji według potrzeb.

Podczas gdy proste wykresy są dobre do oglądania danych jednej pozycji, nie oferują możliwości konfiguracji według potrzeb.

Zatem, jeżeli chcemy zmienić styl wykresu lub sposób wyświetlania linii lub porównać kilka wartości, dla przykładu ruch przychodzący i wychodzący na jednym wykresie, potrzebne są własne wykresy.

Własne wykresy konfigurowane są ręcznie.

Mogą być tworzone dla hosta lub kilku hostów lub dla pojedynczego szablonu.

Konfiguracja własnych wykresów

Żeby utworzyć własny wykres, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Hosty (lub Szablony)
  • Kliknąć na Wykresy obok wybranego hosta lub szablonu
  • Na ekranie Wykresów kliknąć na Utwórz wykres
  • Wprowadzić atrybuty wykresu

Atrybuty wykresu:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa wykresu.
Począwszy od Zabbix 2.2, można odwoływać się w nazwie do wartości pozycji, używając prostych makr o standardowej składni {host:klucz.func(param)}. W makrach tych obsługiwane są wyłącznie funkcje avg, last, max i min z parametrem w sekundach. Obsługiwane są makra {HOST.HOST<1-9>}, odwołujące się do pierwszego, drugiego, trzeciego, itd. hosta na wykresie, na przykład {{HOST.HOST1}:klucz.func(param)}.
Szerokość Szerokość wykresu w pikslach (tylko dla podglądu i wykresów kołowych/rozwiniętych).
Wysokość Wysokość wykresu w pikslach.
Typ wykresu Typ wykresu:
Normalny - normalny wykres, wartości wyświetlane są jako linie
Warstwowy - wykres warstwowy, wyświetla wypełnione obszary
Kołowy - wykres kołowy
Rozwinięty - "rozwinięty" wykres kołowy, fragmenty są wyświetlane jako "wycięte" kawałki tortu
Pokaż legendę Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie legendy wykresu.
Wyświetl czas pracy Jeżeli zaznaczone, czas wolny będzie wyświetlany z szarym tłem. Niedostępne dla wykresów kołowych i rozwiniętych kołowych.
Pokaż wyzwalacze Jeżeli zaznaczone, proste wyzwalacze będą wyświetlane jako czerwone linie. Niedostępne dla wykresów kołowych i rozwiniętych kołowych.
Linia procentowa (z lewej) Wyświetla procenty przy lewej osi Y. Jeżeli, na przykład, ustawiono 95%, wtedy linia pojawi się na poziomie 95 procent maksymalnej wartości. Dostępne tylko dla normalnych wykresów.
Linia procentowa (z prawej) Wyświetla procenty przy prawej osi Y. Jeżeli, na przykład, ustawiono 95%, wtedy linia pojawi się na poziomie 95 procent maksymalnej wartości. Dostępne tylko dla normalnych wykresów.
MIN wartość osi Y Minimalna wartość osi Y:
Obliczone - wartość minimalna będzie wyliczana automatycznie
Stały - stała minimalna wartość osi Y. Niedostępne dla wykresów kołowych i rozwiniętych kołowych.
Pozycja - wartością minimalną będzie ostatnia wartość wybranej pozycji
MAX wartość osi Y Minimalna wartość osi Y:
Obliczone - wartość maksymalna będzie wyliczana automatycznie
Stały - stała maksymalna wartość osi Y. Niedostępne dla wykresów kołowych i rozwiniętych kołowych.
Pozycja - wartością maksymalną będzie ostatnia wartość wybranej pozycji
Widok 3D Włącza styl 3D. Tylko dla wykresów kołowych i rozwiniętych kołowych.
Pozycje Pozycje, których dane należy wyświetlić na wykresie.
Konfiguracja pozycji wykresu

Żeby dodać pozycje, których dane należy wyświetlić na wykresie, należy kliknąć na Dodaj w bloku Pozycje, wybrać pozycję i ustawić atrybuty wyświetlania danych pozycji.

Atrybuty wyświetlania pozycji:

Parametr Opis
Kolejność (bez tytułu, 1,2,...) Kolejność rysowania. 1 będzie wyświetlone najpierw. Może być użyte do rysowania linii lub regionów przed lub na innych.
Żeby zmienić kolejność wyświetlania pozycji można przeciągnąć pozycję, używając ikony strzałek na początku linii.
Nazwa Nazwa pozycji, której dane są wyświetlane.
Typ Typ (dostępny tylko na wykresach kołowym i rozwiniętym kołowym):
Prosty - wartość pozycji jest prezentowana proporcjonalnie na kole
Suma wykresu - wartość pozycji reprezentuje całe koło.
Należy zauważyć, że kolor pozycji typu "suma wykresu" będzie widoczny jedynie tam, gdzie nie ma pozycji proporcjonalnych.
Funkcja Jaka wartość ma być wyświetlana, jeżeli istnieje więcej niż jedna wartość dla pozycji:
wszystkie - wszystkie (minimum, średnia i maksimum)
min - tylko minimum
śr - tylko średnia
maks - tylko maksimum
Styl rysowania Styl rysowania (Dostępny tylko dla normalnych wykresów; dla wykresów warstwowych używany jest zawsze obszar wypełniony):
Linia - rysuje linie
Obszar wypełniony - rysuje wypełniony obszar
Gruba linia - rysuje grube linie
Kropka - rysuje kropki
Linia przerywana - rysuje linie przerywane
Linia gradientu - rysuje linie z wypełnieniem jak dla obszaru, ale używając gradientu koloru
Strona osi Y Z której strony wykresu rysować elementy osi Y dla pozycji.
Kolor Kolor RGB w notacji HEX.
Podgląd wykresu

W zakładce Podgląd wyświetlany jest podgląd wykresu, dzięki czemu można od razu zobaczyć co się utworzyło.

Należy zauważyć, że podgląd nie pokaże żadnych danych dla pozycji z szablonów.

W tym przykładzie, należy zwrócić uwagę na grubą kropkowaną linię poziomu wyzwalacza i informacje o wyzwalaczu wyświetlane w legendzie.

W legendzie może być wyświetlonych maksymalnie 3 wyzwalacze.

Jeżeli wysokość wykresu jest niższa niż 120 pikseli, w legendzie nie będą wyświetlane wyzwalacze.