Sidebar

pl:manual:config:visualisation:graphs:custom

2 Własne wykresy

Przegląd

Własne wykresy, jak nazwa wskazuje, oferują możliwość konfiguracji według potrzeb.

Podczas gdy proste wykresy są dobre do oglądania danych jednej pozycji, nie oferują możliwości konfiguracji według potrzeb.

Zatem, jeżeli chcemy zmienić styl wykresu lub sposób wyświetlania linii lub porównać kilka wartości, dla przykładu ruch przychodzący i wychodzący na jednym wykresie, potrzebne są własne wykresy.

Własne wykresy konfigurowane są ręcznie.

Mogą być tworzone dla hosta lub kilku hostów lub dla pojedynczego szablonu.

Konfiguracja własnych wykresów

Żeby utworzyć własny wykres, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Hosty (lub Szablony)
  • Kliknąć na Wykresy obok wybranego hosta lub szablonu
  • Na ekranie Wykresów kliknąć na Utwórz wykres
  • Wprowadzić atrybuty wykresu

Atrybuty wykresu:

ParametrOpis
Nazwa