This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Szablony

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Szablony użytkownik może konfigurować i utrzymywać szablony.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących szablonów.

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala wybrać, czy wyświetlać wszystkie szablony, czy tylko należące do wybranej grupy.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Szablony Nazwa szablonu. Klikając na nazwę szablonu otwieramy formularz konfiguracji szablonu.
Elementy (Aplikacje, Pozycje, Wyzwalacze, Wykresy, Ekrany, Wykrywanie, WWW) Liczba odpowiednich elementów w szablonie podana jest w nawiasach. Klikając na nazwę elementu, uzyskujemy listę elementów danego typu, należących do szablonu.
Połączone szablony Szablony, które są połączone z tym szablonem. W przypadku konfiguracji zagnieżdżonej szablon dziedziczy wszystkie elementy połączonych szablonów.
Połączono z Hosty i szablony, do których jest połączony ten szablon.

Żeby skonfigurować nowy szablon należy nacisnąć przycisk Utwórz szablon znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby zaimportować szablony z pliku XML należy nacisnąć przycisk Import również znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Eksportuj wybrane - eksport szablonów do pliku XML
  • Usuń wybrane - usuwa szablony pozostawiając powiązane elementy (pozycje, wyzwalacze itp.) przy hostach
  • Usuń wybrane z powiązanymi elementami - usuwa szablony i ich powiązane elementy z hostów

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej szablonów, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".