This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

11 Usługi IT

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → Usługi IT wyświetlany jest stan Usług IT.

Wyświetlana jest lista istniejących usług IT wraz z ich stanem i SLA. Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala wybrać odpowiedni okres czasu.

Wyświetlane dane:

Parametr Opis
Usługa Nazwa usługi.
Stan Stan usługi:
OK - żadnych problemów
(kolor wyzwalacza i poziom) - istnieje problem z danym poziomem
Powód Wyświetla przyczynę problemu (jeżeli jest).
Czas problemu Wyświetla pasek SLA. Stosunek koloru zielonego/czerwonego pokazuje proporcje między dostępnością a jej brakiem. Pasek wyświetla tylko ostatnie 20% z SLA (od 80% do 100%).
Pasek posiada link do wykresu dostępności.
SLA/Akceptowalne SLA Wyświetla bieżące SLA/oczekiwane SLA. Jeżeli bieżąca wartość SLA jest poniżej wartości oczekiwanej napis wyświetlany jest na czerwono.

Można również kliknąć na nazwie usługi i uzyskać dostęp do Raportu dostępności usług IT.

Można tu znaleźć dane dostępności usługi IT w dłuższym przedziale czasu z okresami: dziennym/tygodniowym/miesięcznym/rocznym.