This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

6 Zdarzenia

Przegląd

Sekcja Monitorowanie → Zdarzenia wyświetla ostatnie zdarzenia.

W ostatniej liście rozwijalnej po prawej stronie można wybrać zdarzenia bazujące na wyzwalaczach lub wykrywaniu.

Aktualnie wyświetlane zdarzenia można wyeksportować do pliku CSV. Patrz przycisk Eksportuj do pliku CSV po prawej stronie na pasku tytułowym.

Kliknięcie na czasie w pierwszej kolumnie tabelki pokaże szczegóły wybranego zdarzenia.

Wyświetlone zostaną szczegóły zdarzenia, jego źródło, potwierdzenia, podjęte działania (komunikaty, zdalne komendy) oraz poprzednie podobne zdarzenia.