This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Proste wykresy

Przegląd

Proste wykresy zostały stworzone, by udostępnić wizualizację danych zbieranych przez pozycje.

Do oglądania prostych wykresów nie jest wymagana żadna konfiguracja ze strony użytkownika. Są od razu dostępne w Zabbix.

Wystarczy przejść do Monitorowanie → Ostatnie dane i kliknąć na link Wykres przy odpowiedniej pozycji, a zostanie wyświetlony wykres.

Wybór okresu czasu

Nad wykresem znajduje się kontrolka wyboru okresu czasu. W łatwy sposób można wybrać wymagany okres czasu.

Suwak wewnątrz kontrolki można przesuwać do przodu i do tyłu, można go również skracać i wydłużać, zmieniając tym samym wyświetlany okres czasu. Linki po lewej stronie pozwalają wybrać często używane predefiniowane okresy (nad suwakiem) i przesuwać suwak do tyłu i do przodu w czasie (pod suwakiem). Daty po prawej stronie działają jak linki, wyświetlają kalendarz pozwalający ustawiać określony czas początku/końca.

Link stały/dynamiczny w prawym dolnym rogu ma następujące działanie:

  • kontroluje, czy okres czasu jest stały przy zmianie czasu początku/końca z kalendarza.
  • gdy jest stały, kontrolki przesuwania czasu (<< 6m 1m 7d 1d 12h 1h | 1h 12h 1d 7d 1m 6m >>) przesuną suwak, ale nie zmienią jego rozmiaru, podczas gdy przy dynamicznym, zwiększą suwak w odpowiednim kierunku.
  • gdy jest stały, naciśnięcie dużych przycisków < i > przesunie suwak, bez zmiany jego rozmiaru, podczas gdy przy dynamicznym, < i > będą zwiększać suwak w odpowiednim kierunku. Suwak przesuwa się o wartość jego rozmiaru, tak więc, gdy jest to miesiąc, przesunie się o miesiąc; podczas gdy zwiększać się będzie o 1 dzień.

Innym sposobem kontrolowania wyświetlanego czasu jest zaznaczanie obszaru na wykresie przy użyciu lewego klawisza myszy. Wykres przybliży się do zaznaczonego obszaru po zwolnieniu przycisku myszy.

Proste wykresy obsługują wszystkie pozycje numeryczne. Dla pozycji tekstowych, w Monitorowanie → Ostatnie dane dostępny jest link Historia.

Dane bieżące versus długie okresy

Dla bieżących danych rysowana jest pojedyncza linia łącząca każde otrzymane wartości. Linia pojedyncza jest rysowana tak długo jak długo przynajmniej jeden piksel jest dostępny dla pojedynczej wartości.

Dla danych pokazujących dłuższy okres rysowane są trzy linie - ciemna zielona pokazuje średnią, jasno różowa i jasno zielona linia pokazują maksymalną i minimalną wartość w danym punkcie czasu. Przestrzeń pomiędzy maksimami i minimami wypełniana jest na żółto.

Czas pracy (dni pracujące) wyświetlany jest na wykresach z białym tłem, podczas gdy czas wolny wyświetlany jest na szaro (w domyślnym motywie Pierwotny błękit).

W prostych wykresach czas pracy jest zawsze wyświetlany, podczas gdy we własnych wykresach zależy to od preferencji użytkownika.

Czas pracy nie jest wyświetlany na wykresach pokazujących więcej niż 3 miesiące.

Generowanie z historii/trendów

Wykresy mogą być rysowane na podstawie historii lub trendów. Szary napis w prawym dolnym rogu określa skąd przyszły dane.

Na użycie historii lub danych wpływa kilka czynników:

  • długość historii pozycji. Na przykład, historia pozycji może być trzymana przez 14 dni. W tym przypadku, wszystkie dane starsze od 14 dni będą pochodzić z trendów.
  • zagęszczenie danych na wykresie. Jeżeli ilość sekund do wyświetlenia w poziomie w pikselach przekroczy 3600/16, zostaną wyświetlone dane trendów (nawet, jeżeli dla tego samego okresu dostępne są dane historii).
  • jeżeli trendy są wyłączone, do budowania wykresu użyta zostanie historia pozycji - jeżeli jest dostępna dla danego okresu. Działa to od wersji Zabbix 2.2.1 (przedtem,wyłączenie trendów oznaczało pusty wykres, nawet gdy historia pozycji była dostępna).
Przełączanie na czyste wartości

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala przełączyć się na listy Wartości/500 ostatnich wartości. Może być przydatne oglądanie numerycznych wartości tworzących wykres.

Wartości prezentowane tutaj są czyste, tzn, nie są używane jednostki ani żadne przetwarzanie wartości. Ale mapowanie wartości jest wykonywane.