This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Nowy wyzwalacz

Przegląd

W tym rozdziale pokazane jest jak należy ustawić nowy wyzwalacz.

Pozycje jedynie zbierają dane. Żeby automatycznie przetworzyć przychodzące dane należy zdefiniować wyzwalacze. Wyzwalacze zawierają wyrażenia, które definiują próg akceptowalności danych.

Gdy dane przychodzące przekroczą ten poziom, wyzwalacz jest "odpalany" - lub inaczej, zmienia stan na PROBLEM - dając nam znać, że stało się coś, co wymaga naszej uwagi. Jeżeli poziom znów stanie się akceptowalny, wyzwalacz wróci do stanu 'Ok'.

Dodawanie wyzwalacza

Żeby skonfigurować wyzwalacz dla naszej pozycji, należy przejść do Konfiguracja → Hosty, znaleźć 'Nowy host' i kliknąć na Wyzwalacze w jego wierszu a następnie na Utwórz wyzwalacz. Pojawi się formularz konfiguracji wyzwalacza.

Dla naszego wyzwalacza, najważniejsze jest wprowadzenie informacji w polach:

Nazwa

  • Wprowadź Obciążenie CPU jest zbyt wysokie na 'Nowy host' w ostatnich 3 minutach. Będzie to nazwa wyzwalacza wyświetlana na listach i nie tylko.

Wyrażenie

  • Wprowadź: {Nowy host:system.cpu.load.avg(180)}>2

Jest to wyrażenie wyzwalacza. Upewnij się, że wyrażenie jest wprowadzone poprawnie i jest kompletne. Klucz pozycji (system.cpu.load) jest tu używany do odwołania się do pozycji. To konkretne wyrażenie mówi, że próg problemu zostanie przekroczony, jeżeli średnie obciążenie CPU w ciągu 3 minut przekroczy 2. Możesz nauczyć się więcej na temat składni wyrażeń wyzwalaczy.

Po zakończeniu, kliknij Zapisz. Nowy wyzwalacz powinien pojawić się na liście.

Wyświetlanie stanu wyzwalaczy

Po zdefiniowaniu wyzwalacza, możesz obejrzeć jego stan.

Żeby to zrobić, przejdź do Monitorowanie → Wyzwalacze. Po trzech minutach lub później (w końcu chcemy przetworzyć średnią z 3 minut) Twój wyzwalacz powinien się tu pojawić, przypuszczalnie z zielonym, migającym 'OK' w kolumnie 'Stan'.

Miganie sygnalizuje zmianę stanu wyzwalacza, która miała miejsce w ostatnich 30 minutach.

Jeżeli miga tu czerwony 'PROBLEM', znaczy to, że obciążenie CPU przekroczyło poziom progu zdefiniowany w wyzwalaczu.