This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

14 Uwagi do aktualizacji 2.2.6

Zmiany szablonów

Pozycje wykryte przez reguły wykrywania dysków i sieci maszyn wirtualnych VMware będą miały w nazwach opisy zamiast identyfikatorów instancji. Wprowadzono zmiany w Template Virt VMware Guest.

Zmieniono nazwę pozycji "mpTenured" na "mp Tenured" w Template JMX Generic.

Aby to naprawić, zaimportuj te szablony z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.

Zmiany demonów

Brama Java używa teraz biblioteki Android JSON zamiast biblioteki JSON.org. Przy podnoszeniu wersji, oprócz samej bramy, konieczna jest zamiana pliku biblioteki JSON i aktualizacja skryptu startup.sh. Szczegóły można obejrzeć w przeglądzie plików bramy Java.

Usunięto wsparcie dla stałych round-off

Usunięto z dokumentacji opisy definicji ZBX_UNITS_ROUNDOFF_THRESHOLD, ZBX_UNITS_ROUNDOFF_UPPER_LIMIT, ZBX_UNITS_ROUNDOFF_MIDDLE_LIMIT i ZBX_UNITS_ROUNDOFF_LOWER_LIMIT, ze względu na to, że ich funkcjonalność nie jest zgodna z zamierzonym celem. Nadal istnieją w kodzie i obsługiwane są ich zmiany, niestety ich modyfikacja może przynieść nieoczekiwane skutki.