This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9 Użytkownicy i grupy użytkowników

Przegląd

Wszyscy użytkownicy Zabbix uzyskują dostęp do interfejsu poprzez stronę www. Każdy użytkownik ma przydzielony unikalny login i hasło.

Wszystkie hasła użytkowników są szyfrowane i przechowywane w bazie danych. Użytkownicy przy użyciu tych loginów i haseł nie zalogują się bezpośrednio do serwera UNIX, chyba że mają identyczne założone na tym serwerze. Komunikacja pomiędzy serwerem www i przeglądarką użytkownika może odbywać się z użyciem szyfrowania SSL.

Dzięki elastycznemu schematowi uprawnień użytkownika można ograniczyć i zróżnicować dostęp do:

  • funkcji administracyjnych interfejsu użytkownika Zabbix
  • monitorowanych hostów w grupach hostów

Standardowa instalacja Zabbix posiada dwóch predefiniowanych użytkowników - 'Admin' i 'guest'. Użytkownik 'guest' używany jest dla użytkowników nieuwierzytelnionych. Przed zalogowaniem się jako 'Admin', jesteśmy gościem 'guest'. Przejdź do konfiguracji użytkownika w Zabbix.