This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 MR

Przegląd

W sekcji Administracja → MR można skonfigurować opcje monitorowania rozproszonego (serwery proxy lub węzły).

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala przełączać się pomiędzy ekranami serwerów proxy i węzłami.

Serwery proxy

Wyświetlana jest szczegółowa lista serwerów proxy.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa proxy. Kliknięcie na nazwę proxy otwiera formularz konfiguracji proxy.
Tryb Wyświetlany jest tryb proxy - Aktywny lub Pasywny.
Ostatnio widziany (wiek) Wyświetlany jest czas, kiedy serwer miał ostatni dostęp do proxy.
Liczba hostów Wyświetlana jest liczba hostów monitorowanych przez proxy.
liczba pozycji Wyświetlana jest liczba pozycji monitorowanych przez proxy.
Wymagana wydajność (vps) Wyświetlany jest wymagana wydajność proxy (liczba wartości do zebrania na sekundę).
Hosty Wyświetlane są wszystkie hosty monitorowane przez proxy. Kliknięcie na nazwę hosta otwiera formularz konfiguracji hosta.

Żeby skonfigurować nowe proxy należy nacisnąć przycisk Utwórz proxy znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Włącz wybrane - zmienia stan hostów monitorowanych przez proxy na Monitorowany
  • Wyłącz wybrane - zmienia stan hostów monitorowanych przez proxy na Nie monitorowany
  • Usuń wybrane - usuwa proxy

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej proxy, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".

Węzły

Jeżeli konfiguracja węzłów nie jest skonfigurowana, ekran jest pusty i wyświetla jedynie informację "Twoja konfiguracja nie jest ustawiona do monitorowania zdalnego".

Zobacz, jak można skonfigurować węzły.