This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

8 Mapy

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Mapy użytkownik może konfigurować i utrzymywać mapy sieci.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących map.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa mapy. Klikając na nazwę mapy wyświetlamy siatkę elementów mapy.
Szerokość Wyświetlana jest szerokość mapy.
Wysokość Wyświetlana jest wysokość mapy.
Edycja Klikając na link Edycja otwieramy ekran edycji ogólnych właściwości mapy.

Żeby utworzyć nową mapę sieci należy nacisnąć przycisk Utwórz mapę znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby zaimportować mapy z pliku XML należy nacisnąć przycisk Import również znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Eksportuj wybrane - eksportuje mapy do pliku XML
  • Usuń wybrane - usuwa mapy

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednej lub więcej map, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".