This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

12 Co nowego w Zabbix 2.2.7

12.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

12.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

  • Chiński (Tajwan)
  • Włoski
  • Polski
  • Hiszpański

12.2 Udoskonalenia demona

  • Zoptymalizowano zapytania z wykorzystaniem cache'a wartości tak, by lepiej wykorzystywały indeksy bazy danych. Udoskonalenie głównie będzie zauważalne przy dużych bazach danych.
  • Do pliku konfiguracji serwera/proxy Zabbix dodano nowy parametr EnableSNMPBulkRequests, pozwalający wyłączyć (lub włączyć) globalnie zapytania zbiorcze SNMP.
  • Do serwera i proxy dodano walidację otrzymywanych odpowiedzi SNMP. Teraz, po otrzymaniu błędnej odpowiedzi SNMP serwer i proxy zalogują linie podobne do tych:

    SNMP response from host "gateway" does not contain all of the requested variable bindings Ponieważ nie rozwiąże to wszystkich problemów, jest to wyraźny znak, że parametr konfiguracji EnableSNMPBulkRequests powinien być ustawiony na 0, żeby wyłączyć globalnie zapytania zbiorcze SNMP.