This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Historia i trendy

Przegląd

W Zabbix historia i trendy to dwa sposoby przechowywania zebranych danych.

Podczas gdy historia przechowuje wszystkie zebrane wartości, trendy przechowują jedynie uśrednione (godzinne) informacje, przez co zajmują mniej miejsca.

Przechowywanie historii

Ilość przechowywanych dni historii można ustawić:

  • w formularzu właściwości pozycji
  • podczas masowej aktualizacji pozycji
  • podczas ustawiania zleceń porządkowania

Porządkowanie usunie wszystkie starsze dane.

Ogólnie zalecamy, by przechowywać historię dla najmniejszej możliwej liczby dni, żeby nie przeciążać bazy zbyt dużą ilością danych historycznych.

Zamiast przechowywania długiej historii, można przechowywać dłużej dane trendów. Na przykład, można przechowywać historię przez 14 dni i trendy przez 5 lat.

Warto dowiedzieć się więcej na temat przestrzeni wymaganej przez historię i trendy w rozdziale Rozmiar bazy danych.

Przechowując krótszą historię, nadal będziemy mieć możliwość przeglądania starszych danych na wykresach, jako że wykresy użyją wtedy do wyświetlania wartości trendów.

Jeżeli historia ustawiona jest na '0', Zabbix będzie mógł jedynie obliczać wyzwalacze, które sprawdzają ostatnią wartość. Wartości historyczne w ogóle nie zostaną zapisane w bazie danych, z wyjątkiem ostatniej wartości dla samej pozycji.

Przechowywanie trendów

Trendy to wbudowany mechanizm redukcji danych historycznych, który przechowuje minimum, maksimum, wartość średnią i ogólną liczbę wartości w godzinie dla danych liczbowych.

Ilość przechowywanych dni trendów można ustawić:

  • w formularzu właściwości pozycji
  • podczas masowej aktualizacji pozycji
  • podczas ustawiania zleceń Porządkowania

Zwykle trendy można przechowywać znacznie dłużej niż historię. Porządkowanie usunie wszystkie starsze dane.

Jeżeli trendy ustawione są na '0', serwer Zabbix w ogóle ich nie będzie obliczał.

Trendy są obliczane i przechowywane z takimi samymi typami danych jak oryginalne wartości. Ponieważ rezultat uśredniania liczb całkowitych bez znaku jest zaokrąglany w dół, wartość dla interwału może nie być precyzyjna. Dla przykładu, jeżeli pozycja ma wartości 0 i 1, średnią wartością będzie 0, a nie 0.5.

Również restart serwera może spowodować utratę precyzji dla aktualnej godziny, przy obliczeniach uśredniania dla liczb całkowitych bez znaku.