This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Konfiguracja użytkownika

Przegląd

Żeby skonfigurować użytkownika:

  • Należy przejść do Administracja → Użytkownicy
  • Wybrać Użytkownicy z listy rozwijalnej po prawej stronie
  • Kliknąć na Utwórz użytkownika (lub na nazwie użytkownika, żeby edytować istniejącego użytkownika)
  • Wprowadzić w formularzu atrybuty użytkownika

Atrybuty ogólne

Zakładka Użytkownik zawiera ogólne atrybuty użytkownika:

Parametr Opis
Alias (Login) Unikalna nazwa użytkownika, używana jako nazwa logowania.
Imię Imię użytkownika (opcjonalne).
Po wypełnieniu, widoczne w informacjach potwierdzenia i informacjach odbiorców powiadomienia.
Nazwisko Nazwisko użytkownika (opcjonalne).
Po wypełnieniu, widoczne w informacjach potwierdzenia i informacjach odbiorców powiadomienia.
Hasło Dwa pola do wprowadzenia hasła użytkownika.
Gdy hasło już istnieje, zawiera przycisk Zmień hasło. Kliknięcie na niego otwiera pola hasła.
Grupy Lista wszystkich grup użytkowników, do których należy użytkownik. Przynależność do grup użytkowników określa, do których grup hostów i samych hostów użytkownik będzie miał dostęp. Kliknięcie Dodaj dodaje grupę.
Język Język interfejsu użytkownika Zabbix.
Do poprawnej pracy tłumaczeń wymagane jest rozszerzenie php gettext.
Motyw Definiuje, jak będzie wyglądał interfejs użytkownika:
Domyślny systemowy - używa domyślnego ustawienia systemowego
Pierwotny błękit - standardowy niebieski motyw
Czerń i błękit - motyw alternatywny
Ciemny pomarańcz - motyw alternatywny
Automatyczne logowanie Zaznaczenie tego pola powoduje, że Zabbix pamięta użytkownika i loguje automatycznie przez 30 dni. Używane są do tego ciasteczka przeglądarki.
Automatyczne wylogowanie (przynajmniej 90 sek.) Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie automatycznego wylogowania użytkownika po upływie ustalonej ilości sekund nieaktywności (minimalna wartość = 90 sekund).
Odświeżanie (w sekundach) Ustawia częstotliwość odświeżania dla wykresów, ekranów, zwykłych danych testowych, itp. Można ustawić na 0, żeby wyłączyć odświeżanie.
Wierszy na stronę Można określić jak dużo wierszy na stronie ma być wyświetlane w listach.
URL (po zalogowaniu) Można ustawić, że Zabbix przejdzie do wskazanej strony zaraz po poprawnym zalogowaniu, na przykład, do strony stanu wyzwalaczy.

Media użytkownika

Zakładka Media zawiera listę wszystkich mediów zdefiniowanych dla użytkownika. Media używane są do wysyłania powiadomień. Kliknięcie na Dodaj ustawia media użytkownika.

Szczegóły konfiguracji typów mediów można zobaczyć w rozdziale Typy mediów.

Uprawnienia

Zakładka Uprawnienia zawiera informacje o:

  • typie użytkownika (Użytkownik Zabbixa, Administrator Zabbixa, Super Administrator Zabbixa). Użytkownicy nie mogą zmienić swojego własnego typu.
  • grupy hostów i hosty, do których ma dostęp użytkownik. Użytkownicy typu 'Użytkownik Zabbixa' i 'Administrator Zabbixa' domyślnie nie mają dostępu do żadnej grupy hostów i hosta. Aby uzyskać dostęp konieczne jest dodanie użytkownika do grupy, która posiada dostęp do odpowiedniej grupy hostów i hostów.

Zobacz też uprawnienia użytkownika.