This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

8 Kolejka

Przegląd

W sekcji Administracja → Kolejka wyświetlane są pozycje oczekujące na aktualizację.

W idealnej sytuacji, cała ta sekcja powinna być "zielona", co oznacza brak pozycji w kolejce. Jeżeli wszystkie pozycje są aktualizowane bez opóźnień, nic nie powinno oczekiwać. Jednakże ze względu na zmienną wydajność serwera, problemy połączeń lub problemy z agentami, niektóre pozycje mogą być opóźnione i wtedy będą wyświetlone tutaj. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Kolejka.

Kolejka jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy pracuje serwer Zabbix.

Z listy rozwijalnej w prawym górnym rogu można wybrać:

  • przegląd kolejki według typów pozycji
  • przegląd kolejki według proxy
  • listę pozycji opóźnionych
Przegląd według typów pozycji

Na tym ekranie łatwo jest zlokalizować problem związany z jednym lub kilkoma typami pozycji.

Każda linia zawiera typ pozycji. Każda kolumna pokazuje liczbę pozycji oczekujących - oczekujących odpowiednio: przez 5-10 sekund/10-30 sekund/30-60 sekund/1-5 minut/5-10 minut lub powyżej 10 minut.

Przegląd według proxy

Na tym ekranie łatwo jest zlokalizować problem związany z jednym z proxy lub serwerów.

Każda linia zawiera proxy, a na końcu jest serwer. Każda kolumna pokazuje liczbę pozycji oczekujących - oczekujących odpowiednio: przez 5-10 sekund/10-30 sekund/30-60 sekund/1-5 minut/5-10 minut lub powyżej 10 minut.

Lista oczekujących pozycji

Na tym ekranie wyświetlana jest lista wszystkich oczekujących pozycji.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Zaplanowane sprawdzenia Wyświetlany jest czas kolejnego sprawdzenia.
Opóźniony o Wyświetlane jest opóźnienie.
Host Wyświetlany jest host pozycji.
Nazwa Wyświetlana jest nazwa oczekującej pozycji.