This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Pokazy slajdów

Przegląd

W pokazach slajdów można skonfigurować wyświetlanie wielu ekranów jeden po drugim w określonych odstępach czasu.

Czasami chcemy przełączać się pomiędzy jakimiś skonfigurowanymi ekranami. Można to zrobić ręcznie, ale wykonanie tego więcej niż raz czy dwa może stać się nudne. W takiej sytuacji pomaga funkcja pokazów slajdów.

Konfiguracja

Żeby utworzyć pokaz slajdów, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Pokazy slajdów
  • Kliknąć na Utwórz pokaz slajdów
  • Wprowadzić atrybuty pokazu slajdów

PARAMETR Opis
Nazwa Nazwa pokazu slajdów.
Domyślne opóźnienie (w sekundach) Jak długo jest wyświetlany domyślnie jeden ekran, przed zmianą na następny, w sekundach.
Slajdy Lista ekranów do rotowania. Kliknięcie na Dodaj przechodzi do wyboru ekranu.
Strzałki Do góry/Do dołu przed ekranem pozwalają przeciągnąć ekran w górę i w dół porządku wyświetlania.
Jeżeli chcemy wyświetlać na przykład, tylko jeden wykres w pokazie slajdów, należy utworzyć ekran zawierający tylko ten jeden wykres.
Ekran Nazwa ekranu.
Opóźnienie Wartość użytkownika określająca, jak długo ma być wyświetlany ekran, w sekundach.
Jeżeli ustawione na 0, zostanie użyta wartość Domyślnego opóźnienia.
Akcja Kliknięcie na Usuń usuwa ekran z pokazu slajdów.

Pokaz slajdów w przykładzie zawiera dwa ekrany, które będą wyświetlane w następującym porządku:

Zabbix server => Wyświetlany przez 30 sekund => Nowy host => Wyświetlany przez 15 sekund => Zabbix server => Wyświetlany przez 30 sekund => Nowy host => ...

Wyświetlanie

Gotowe pokazy slajdów można oglądać w Monitorowanie → Ekrany i wybraniu Pokazy slajdów z listy rozwijalnej.

Przy pomocy opcji menu obok listy rozwijalnej, można przyspieszyć lub zwolnić wyświetlanie, wybierając mnożnik opóźnienia slajdu:

Jeżeli opóźnienie na koniec jest mniejsze niż 5 sekund (albo wprowadzono opóźnienie mniejsze niż 5 sekund albo po użyciu mnożnika opóźnienia slajdu), użyte zostanie minimalne 5-cio sekundowe opóźnienie.