This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

Pola kluczy wykrywania maszyn wirtualnych

Poniższa tabela zawiera listę pól zwracanych przez klucze wykrywania związane z maszynami wirtualnymi.

Klucz pozycji
Opis Pole Zwracana zawartość
vmware.cluster.discovery
Wykonuje wykrywanie klastra. {#CLUSTER.ID} Identyfikator klastra.
{#CLUSTER.NAME} Nazwa klastra.
vmware.hv.discovery
Wykonuje wykrywanie hipernadzorcy. {#HV.UUID} Unikalny identyfikator hipernadzorcy.
{#HV.ID} Identyfikator hipernadzorcy (nazwa obiektu zarządzalnego HostSystem).
{#HV.NAME} Nazwa hipernadzorcy.
{#CLUSTER.NAME} Nazwa klastra, może być pusta.
vmware.hv.datastore.discovery
Wykonuje wykrywanie magazynu danych hipernadzorcy. Należy zauważyć, że wielu hipernadzorców może używać tego samego magazynu danych. {#DATASTORE} Nazwa magazynu danych.
vmware.vm.discovery
Wykonuje wykrywanie maszyn wirtualnych. {#VM.UUID} Unikalny identyfikator maszyny wirtualnej.
{#VM.ID} Identyfikator maszyny wirtualnej (nazwa obiektu zarządzalnego VirtualMachine).
{#VM.NAME} Nazwa maszyny wirtualnej.
{#HV.NAME} Nazwa hipernadzorcy.
{#CLUSTER.NAME} Nazwa klastra, może być pusta.
vmware.vm.net.if.discovery
Wykonuje wykrywanie interfejsu sieciowego maszyny wirtualnej. {#IFNAME} Nazwa interfejsu sieciowego.
vmware.vm.vfs.dev.discovery
Wykonuje wykrywanie urządzenia dyskowego maszyny wirtualnej. {#DISKNAME} Nazwa urządzenia dyskowego.
vmware.vm.vfs.fs.discovery
Wykonuje wykrywanie systemu plików maszyny wirtualnej. {#FSNAME} Nazwa systemu plików.