This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Aktualizacja masowa

Przegląd

Czasami możemy chcieć zmienić jakiś atrybut na raz dla większej liczby hostów. Zamiast otwierać każdy host do edycji, można użyć funkcji aktualizacji masowej.

Użycie aktualizacji masowej

Żeby zaktualizować masowo jakieś hosty, należy:

  • Na liście hostów zaznaczyć pole przed hostami, które chcemy zaktualizować
  • Wybrać z listy rozwijalnej na dole Aktualizacja masowa i kliknąć na Wykonaj
  • Przejść do wymaganej zakładki atrybutów (Host, Szablony, IPMI or Inwentarz)
  • Zaznaczyć pole przy atrybutach do aktualizacji i wprowadzić dla nich nowe wartości

Zastąp grupy hostów usunie host z istniejących grup hostów i zamieni je na wybrane w tym polu.

Dodaj nową lub istniejącą grupę hostów pozwala dla hosta określić dodatkową grupę hostów z istniejących grup lub dodać kompletnie nową grupę hostów.

Oba powyższe pola są polami samo-uzupełniającymi się - wystarczy zacząć pisać, a pojawi się lista rozwijalna ze zgodnymi grupami hostów do wyboru. Jeżeli grupa jest nowa, również pojawi się w liście rozwijalnej, ale będzie oznaczona jako (nowy) wpis za nazwą grupy. Wystarczy przewinąć listę i wybrać.

Żeby zaktualizować połączenia do szablonów w zakładce Szablony, należy wybrać Połącz szablony i zacząć pisać nazwę szablonu w samo-uzupełniającym się polu, wtedy pojawi się lista rozwijalna ze zgodnymi szablonami do wyboru. Wystarczy przewinąć listę i wybrać szablon do połączenia.

Opcja Zastąp pozwala połączyć nowy szablon i jednocześnie odłączyć wszystkie poprzednio połączone szablony. Opcja Wyczyść podczas odłączania pozwala nie tylko odłączyć poprzednio połączone szablony, ale również usunąć wszystkie elementy dziedziczone z nich (pozycje, wyzwalacze, itp.).

Gdy wszystkie wymagane zmiany zostaną wprowadzone , należy kliknąć na Zaktualizuj. Atrybuty zostaną zaktualizowane dla wszystkich wybranych hostów.