This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

11 Kompatybilność wersji

Wspierani agenci

Z Zabbix 2.2 nadal można używać starszych agentów z Zabbix 1.0, Zabbix 1.1.x, Zabbix 1.4.x, Zabbix 1.6.x, Zabbix 1.8.x i Zabbix 2.0.x. Nie wymaga to żadnej zmiany konfiguracji po stronie agenta.

Jednakże, żeby skorzystać w pełni z nowych udoskonalonych pozycji, zwiększonej wydajności i zmniejszonego zużycia pamięci, należy używać najnowszego agenta 2.2.

Wspierane proxy Zabbix

Tylko proxy Zabbix 2.2 można używać z serwerem Zabbix. Proxy Zabbix 1.6, 1.8 i 2.0 nie są obsługiwane przez serwer Zabbix 2.2.

Proxy Zabbix 2.2 mogą być używane wyłącznie z serwerem Zabbix 2.2. Nie będą działać z serwerem Zabbix 2.0 lub starszymi.

Obsługiwane węzły monitorowania rozproszonego

Wszystkie węzły monitorowania rozproszonego muszą mieć tę samą wersję główną. Węzły 2.0 nie są obsługiwane razem z węzłami 2.2.

Obsługiwane pliki XML

Pliki XML, wyeksportowane z 1.8 i 2.0, są obsługiwane w importach w Zabbix 2.2.

W formacie eksportu XML w Zabbix 1.8, zależności wyzwalaczy zapisywane są jedynie według nazwy. Jeżeli istnieje kilka wyzwalaczy o takiej samej nazwie (na przykład, z różnymi poziomami i wyrażeniami), posiadające zależności pomiędzy sobą, nie będzie możliwe ich zaimportowanie. Zależności takie należy ręcznie usunąć z pliku XML, a następnie dodać je po imporcie.