This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Uprawnienia

Przegląd

W Zabbix różnicowanie uprawnień użytkowników możliwe jest poprzez określenie typu użytkownika, a następnie dodanie użytkownika do grupy użytkowników posiadającej dostęp do danych grupy hostów.

Typ użytkownika

Typ użytkownika określa poziom dostępu do menu administracyjnego i domyślny poziom dostępu do danych grup hostów.

Typ użytkownika Opis
Użytkownik Zabbixa Użytkownik ma dostęp do menu Monitorowanie. Użytkownik domyślnie nie ma dostępu do żadnych zasobów. Uprawnienia muszą mu być przydzielone.
Administratorzy Zabbixa Użytkownik ma dostęp do menu Monitorowanie i Konfiguracja. Użytkownik domyślnie nie ma dostępu do żadnej grupy hostów. Uprawnienia muszą mu być przydzielone.
Super Administratorzy Zabbixa Użytkownik ma dostęp do wszystkiego: menu Monitorowanie, Konfiguracja i Administracja. Użytkownik ma prawa do odczytu i zapisu do wszystkich grup hostów. Nie można usunąć lub zabronić dostępu do określonej grupy hostów.

Uprawnienia do grupy hostów

W Zabbix uprawnienia dla grupy użytkowników są nadawane wyłącznie na poziomie grupy hostów.

Oznacza to, że pojedynczy użytkownik nie może uzyskać bezpośrednio dostępu do hosta (lub grupy hostów). Uzyskanie dostępu do hosta jest możliwe jedynie przez stanie się członkiem grupy użytkowników, posiadającej dostęp do grupy hostów, zawierającej dany host.