This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

15 Uwagi do aktualizacji 2.2.7

Zmiany demonów

Ze względu na walidację odpowiedzi SNMP na miejscu, odpowiedzi zawierające pojedyncze wartości ze złymi OID nie są akceptowane przez serwer i proxy Zabbix, oraz spowodują, że odpowiednia pozycja SNMP stanie się nie wspierana. Przez to stało się niemożliwe monitorowanie urządzeń SNMP mocno odbiegających od standardu. Zostało to naprawione później w Zabbix 2.2.8.