This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Przegląd

Przegląd

Sekcja Monitorowanie → Przegląd oferuje przegląd stanów wyzwalaczy oraz porównanie danych różnych hostów.

Dostępne są następujące opcje przeglądania:

  • w liście rozwijalnej Lokalizacja hosta można wybrać poziomy lub pionowy sposób wyświetlania informacji
  • w liście rozwijalnej Grupa można wybrać hosty lub grupy hostów
  • w liście rozwijalnej Aplikacje można wybrać wszystkie aplikacje lub tylko wybrane (lista ta jest dostępna od wersji Zabbix 2.2; wybranie aplikacji, spowoduje ograniczenie wyzwalaczy/pozycji tylko do tych z wybranej aplikacji)
  • w liście rozwijalnej Typ można wybrać rodzaj informacji do wyświetlenia (wyzwalacze lub dane)

Przegląd wyzwalaczy

Na następnym ekranie w liście rozwijalnej Typ wybrane są Wyzwalacze. W efekcie, stany wyzwalaczy hostów są wyświetlone w postaci kolorowych bloków (kolor zależy od stanu wyzwalacza):

Należy zauważyć, że częste zmiany stanów (w przeciągu ostatnich 30 minut) będą wyświetlane jako mrugające bloki.

Kliknięcie na blok wyzwalacza spowoduje pokazanie linków do zdarzeń wyzwalacza, ekranu potwierdzania oraz listy prostych wykresów/ostatnich wartości.

Przegląd danych

Na następnym ekranie w liście rozwijalnej Typ wybrane są Dane. W efekcie, wyświetlane są dane wydajności hostów.

Kliknięcie na danych pokazuje linki do predefiniowanych wykresów oraz ostatnich 500 wartości.

Począwszy od wersji Zabbix 2.2.4, domyślnie wyświetlane są tylko wartości z ostatnich 24 godzin. Limit ten został wprowadzony w celu zmniejszenia czasu ładowania dużych stron z ostatnimi danymi. Wprowadzono również możliwość zmiany tego ograniczenia poprzez zmianę wartości stałej ZBX_HISTORY_PERIOD w include/defines.inc.php.