This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

13 Pozycje przechwytywania (trapper)

Przegląd

Pozycje przechwytywania akceptują dane przychodzące, zamiast pytać o nie.

Jest to przydatne w przypadku, gdy jakieś dane chcemy "wysłać" do Zabbix.

Żeby skorzystać z pozycji przechwytywania należy:

  • ustawić w Zabbix pozycję przechwytywania
  • wysłać dane do Zabbix

Konfiguracja

Konfiguracja pozycji

Żeby skonfigurować pozycję przechwytywania należy:

  • Przejść do: KonfiguracjaHosty
  • Kliknąć na Pozycje w wierszu hosta
  • Kliknąć na Utwórz pozycję
  • Wprowadzić parametry pozycji w formularzu

Pola, które dla pozycji przechwytywania wymagają specyficznych informacji to:

Typ Należy wybrać Trapper Zabbixa.
Klucz Należy wprowadzić klucz, który będzie użyty do rozpoznania pozycji podczas wysyłania danych.
Typ informacji Należy wybrać typ informacji, który będzie odpowiadał formatowi wysyłanych danych.
Dopuszczalne hosty Jeżeli określone, trapper będzie akceptował dane przychodzące jedynie z hostów z tej listy (hosty rozdzielone przecinkami). Począwszy od wersji Zabbix 2.2, w tym polu dozwolone są spacje i makra użytkownika.

Zanim będzie można wysłać wartości konieczne będzie odczekanie do 60 sekund po zapisaniu pozycji, aż serwer odbierze zmiany po aktualizacji cache'a konfiguracji.

Wysyłanie danych

W najprostszym przypadku można użyć narzędzia zabbix_sender do wysłania jakiejś 'wartości testowej':

zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "Nowy host" -k trap -o "wartość testowa"

Żeby wysłać wartość należy użyć takich kluczy:

-z - do określenia adresu IP serwera Zabbix

-p - do określenia numeru portu serwera Zabbix (domyślnie 10051)

-s - do określenia hosta (należy się upewnić, że została tu użyta 'techniczna' nazwa hosta, a nie nazwa 'widoczna')

-k - do określenia klucza właśnie zdefiniowanej pozycji

-o - do określenia aktualnej wartości do wysłania

Wyświetlanie

A oto rezultat w Monitorowanie → Ostatnie dane:

Znaczniki czasu

Jeżeli przy użyciu zabbix_sender wysłano wartości z pliku ze znacznikami czasu, to te znaczniki czasu zostaną dopasowane do czasu serwera. Na przykład, jeżeli znacznik czasu pozycji to "10:30:50", a aktualny czas na maszynie zabbix_sender'a to "10:40:03", i aktualny czas na maszynie serwera Zabbix to "10:40:05", to wartość pozycji zostanie zapisana w bazie danych ze znacznikiem "10:30:52".

Podobnie, jeżeli wartość najpierw zostanie wysłana do proxy Zabbix, a następnie do serwera Zabbix, znacznik czasu najpierw zostanie dopasowany do czasu proxy Zabbix, a następnie do czasu serwera Zabbix.