This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

Grupy

Interfejs użytkownika może wyeksportować grupy jedynie razem z hostami lub z szablonami. Podczas eksportu hosta lub szablonu, automatycznie eksportowane są wszystkie grupy, do których należy.

API pozwala na eksport grup niezależnie od hostów czy szablonów.

<groups>
      <group>
        <name>Zabbix servers</name>
      </group>
    </groups>

groups/group

Parametr Typ Opis Szczegóły
name string Nazwa grupy.