This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Pozycje monitorowania sieci www

Przegląd

Podczas tworzenia scenariusza sieci www tworzone są automatycznie nowe pozycje.

Pozycje scenariusza

W momencie utworzenia scenariusza, Zabbix automatycznie dodaje następujące pozycje do monitorowania, łącząc je z wybraną aplikacją.

Pozycja Opis
Download speed for scenario <Scenariusz> Pozycja ta będzie zbierać dane o prędkości pobierania (bajty na sekundę) dla całego scenariusza, średnią dla wszystkich kroków.
Klucz pozycji: web.test.in[Scenariusz,,bps]
Typ: Numeryczny (zmiennoprzecinkowo)
Failed step of scenario <Scenariusz> Pozycja ta będzie wyświetlać numer kroku, który się nie powiódł w danym scenariuszu. Jeżeli wszystkie kroki się powiodły, zwraca 0.
Klucz pozycji: web.test.fail[Scenariusz]
Typ: Numeryczny (liczba całkowita bez znaku)
Last error message of scenario <Scenariusz> Pozycja ta zwraca tekst ostatniego komunikatu błędu scenariusza.
Klucz pozycji: web.test.error[Scenariusz]

Zamiast "Scenariusz" zostanie wprowadzona nazwa scenariusza.

Pozycje monitorowania sieci www dodawane są z 30-dniowym okresem historii i 90-dniowym okresem przechowywania trendów.

Jeżeli nazwa scenariusza zaczyna się od podwójnych cudzysłowów lub zawiera przecinki lub nawiasy kwadratowe, zostanie w odpowiedni sposób przekonwertowana w kluczu pozycji. W przeciwnym przypadku nie będą stosowane żadne konwersje.

Pozycje te mogą być używane do tworzenia wyzwalaczy i definiowania warunków powiadomień.

Przykład 1

Żeby utworzyć wyzwalacz "Nie powiódł się scenariusz sieci www", można zdefiniować wyrażenie wyzwalacza:

{host:web.test.fail[Scenariusz].last()}#0

Oczywiście 'Scenariusz' należy zamienić na rzeczywistą nazwę scenariusza.

Przykład 2

Żeby utworzyć wyzwalacz "Aplikacja sieci www jest wolna", można zdefiniować wyrażenie wyzwalacza:

{host:web.test.in[Scenariusz,,bps].last()}<10000

Oczywiście 'Scenariusz' należy zamienić na rzeczywistą nazwę scenariusza.

Pozycje kroku scenariusza

W momencie utworzenia kroku, Zabbix automatycznie dodaje następujące pozycje do monitorowania, łącząc je z wybraną aplikacją.

Pozycja Opis
Download speed for step <Krok> of scenario <Scenariusz> Pozycja ta będzie zbierać dane o prędkości pobierania (bajty na sekundę) dla kroku.
Klucz pozycji: web.test.in[Scenariusz,Krok,bps]
Typ: Numeryczny (zmiennoprzecinkowo)
Response time for step <Krok> of scenario <Scenariusz> Pozycja ta będzie zbierać informacje o czasie odpowiedzi dla kroku w sekundach. Czas odpowiedzi jest liczony od rozpoczęcia zapytania do otrzymania wszystkich informacji.
Klucz pozycji: web.test.time[Scenariusz,Krok]
Typ: Numeryczny(zmiennoprzecinkowo)
Response code for step <Krok> of scenario <Scenariusz> Pozycja ta będzie zbierać kody odpowiedzi dla kroku.
Klucz pozycji: web.test.rspcode[Scenariusz,Krok]
Tye: Numeryczny(liczba całkowita bez znaku)

Zamiast "Scenariusz" i "Krok" zostanie wprowadzona odpowiednio nazwa scenariusza i nazwa kroku.

Pozycje monitorowania sieci www dodawane są z 30-dniowym okresem historii i 90-dniowym okresem przechowywania trendów.

Jeżeli nazwa scenariusza zaczyna się od podwójnych cudzysłowów lub zawiera przecinki lub nawiasy kwadratowe, zostanie w odpowiedni sposób przekonwertowana w kluczu pozycji. W przeciwnym przypadku nie będą stosowane żadne konwersje.

Pozycje te mogą być używane do tworzenia wyzwalaczy i definiowania warunków powiadomień. Na przykład, żeby utworzyć wyzwalacz "Logowanie do interfejsu Zabbix jest zbyt wolne", można zdefiniować wyrażenie wyzwalacza:

{zabbix:web.test.time[ZABBIX GUI,Login].last()}>3