This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Powiadomienia o zdarzeniach

Przegląd

Mamy skonfigurowane jakieś pozycje i wyzwalacze, dostajemy zdarzenia będące rezultatem zmiany stanu wyzwalaczy. W tym momencie chcemy podjąć jakieś akcje.

Nie chcemy cały czas obserwować listy wyzwalaczy lub zdarzeń. O wiele lepszym byłoby otrzymywać powiadomienia, że zdarzyło się coś ważnego (np. wystąpił problem). Również, w przypadku problemu, chcemy by wszystkie zainteresowane osoby się o tym dowiedziały.

Dlatego wysyłanie powiadomień jest jednym z głównych zadań Zabbix. Można zdefiniować zarówno kto jak i kiedy zostanie powiadomiony o danym zdarzeniu.

Aby wysyłanie i odbieranie powiadomień było możliwe należy:

Akcje składają się z warunków i operacji. Ogólnie, gdy warunki zostaną spełnione, wykonana zostanie operacja. Dwie podstawowe operacje to wysyłanie komunikatów (powiadomień) i wykonywanie zdalnych poleceń.

Dla wykrywania i automatycznej rejestracji dostępne są dodatkowe operacje. W szczególności dodawanie lub usuwanie hostów, łączenie szablonów, itp.