This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Struktura podręcznika

Struktura

Zawartość tego podręcznika Zabbix 2.2 jest podzielona na rozdziały i podrozdziały w celu ułatwienia dostępu do poszczególnych zagadnień.

Gdy przechodzisz do jakiegoś rozdziału, rozwiń wszystkie katalogi rozdziału, żeby uzyskać dostęp do pełnej zawartości podrozdziałów i indywidualnych stron.

Pomiędzy stronami o podobnej zawartości są tworzone linki. Zapewniają one, że użytkownik nie przegapi ważnych informacji.

Rozdziały

Wstęp zawiera ogólne informacje o bieżącym oprogramowaniu Zabbix. Można tu znaleźć ważne powody, dla których warto wybrać Zabbix.

Rozdział Koncepcje Zabbix wyjaśnia terminologię użytą w Zabbix i dostarcza szczegółów o komponentach Zabbix.

Rozdziały Instalacja i Szybki start pomogą rozpocząć pracę z Zabbix. Dystrybucja Zabbix jest alternatywą dla szybkiego sprawdzenia czym jest Zabbix.

Konfiguracja jest jednym z większych i ważniejszych rozdziałów tego podręcznika. Zawiera zestaw kluczowych porad na temat ustawiania Zabbixa do monitorowania środowiska, od ustawiania hosta w celu pobierania i wyświetlania danych po konfigurację powiadomień i zdalne wykonywanie komend w przypadku problemów.

Rozdział Usługi IT opisuje wyższy poziom użycia Zabbix do monitorowania środowiska.

Rozdział Monitorowanie sieci www powinien pomóc w monitorowaniu dostępności stron internetowych.

Rozdział Monitoring maszyn wirtualnych jest nowy w Zabbix 2.2 i prezentuje metodę konfiguracji monitorowania środowisk VMware.

Utrzymanie, Wyrażenia regularne, Potwierdzanie zdarzeń i Konfiguracja eksportu/importu są rozdziałami, które opisują jak używać tych aspektów w Zabbix.

Rozdział Wykrywanie zawiera instrukcje jak ustawiać automatyczne wykrywanie urządzeń sieciowych, aktywnych agentów, systemów plików, interfejsów sieciowych itp.

Rozdział Monitorowanie rozproszone przedstawia możliwości użycia Zabbix w większym i bardziej złożonym środowisku.

Rozdział Interfejs użytkownika zawiera informacje o używaniu interfejsu użytkownika Zabbix.

Rozdział API prezentuje szczegóły pracy z API Zabbix.

Szczegółowa lista informacji technicznych jest zawarta w Dodatkach. Tam też znajduje się rozdział FAQ (najczęściej zadawane pytania).