This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

11 Cache wartości

Przegląd

W celu przyspieszenia obliczeń wyrażeń wyzwalaczy, pozycji obliczanych/agregowanych i niektórych makr, począwszy od wersji Zabbix 2.2, wprowadzono w serwerze Zabbix cache wartości.

Zamiast wywołań do bazy danych, może być użyty pamięciowy cache danych historycznych. Jeżeli wartości historycznych nie ma w cache'u, brakujące wartości pobierane są z bazy danych i dodatkowo są zapisywane w cache'u.

Żeby włączyć funkcjonalność cache'a wartości, w pliku konfiguracyjnym serwera Zabbix dodano opcjonalny parametr ValueCacheSize.

Dostępne są dwie wewnętrzne pozycje do monitorowania cache'a wartości: zabbix[vcache,buffer,<tryb>] i zabbix[vcache,cache,<parametr>]. Więcej szczegółów można zobaczyć w pozycjach wewnętrznych.