This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 E-mail

Przegląd

Żeby skonfigurować e-mail jako kanał dostarczania komunikatów, należy skonfigurować e-mail jako typ mediów i przydzielić użytkownikom specyficzne adresy.

Konfiguracja

Żeby skonfigurować e-mail jako typ mediów:

  • Należy przejść do Administracja→Typy mediów
  • Kliknąć na Utwórz typ mediów (lub kliknąć na E-mail w liście predefiniowanych typów mediów).

Atrybuty typu mediów:

Parametr Opis
Nazwa Nazwa typu mediów.
Typ Należy wybrać Email jako typ.
Serwer SMTP Należy ustawić serwer SMTP obsługujący połączenia wychodzące.
SMTP helo Należy ustawić prawidłową wartość SMTP helo, normalnie jest to nazwa domeny.
SMTP email Adres wprowadzony tutaj będzie używany jako adres Od dla wysyłanych wiadomości.
Dodawanie nazwy nadawcy do wyświetlenia (np. "Zabbix-HQ" w Zabbix-HQ <[email protected]> na ekranie powyżej) razem z aktualnym adresem e-mail dostępne jest od wersji 2.2.
Istnieją pewne ograniczenia w wyświetlaniu nazw e-mail w Zabbix w porównaniu do standardu RFC 5322, na przykład:
Poprawne nazwy e-mail:
[email protected] (tylko adres e-mail, nie trzeba używać nawiasów ostrych)
Zabbix HQ <[email protected]> (nazwa wyświetlana i w nawiasach ostrych adres e-mail)
∑Ω-monitoring <[email protected]> (znaki UTF-8 w wyświetlanej nazwie)
Błędne nazwy e-mail:
Zabbix HQ [email protected] (jest nazwa wyświetlana ale adres e-mail nie jest w nawiasach ostrych)
"Zabbix\@\<H(komentarz)Q\>" <[email protected]> (poprawne w RFC 5322, cudzysłowy i komentarze nie są obsługiwane w nazwach e-mail w Zabbix)

Media użytkownika

Żeby przydzielić określony adres użytkownikowi:

  • Należy przejść do Administracja→Użytkownicy
  • Otworzyć formularz konfiguracji użytkownika
  • W zakładce Media kliknąć na Dodaj

Atrybuty mediów użytkownika:

Parametr Opis
Typ Należy wybrać Email jako typ.
Wyślij do Należy określić adres e-mail do wysyłania komunikatów. Dodawanie nazwy nadawcy do wyświetlenia (np. "Some user" w Some user <[email protected]> na ekranie powyżej) razem z aktualnym adresem e-mail dostępne jest od wersji 2.2.
Przykłady i ograniczenia dotyczące wyświetlanej nazwy i adresu e-mail można zobaczyć w opisie atrybutu typu mediów SMTP email.
Kiedy włączone Można ograniczyć czas, kiedy komunikaty są wysyłane, na przykład, tylko dni pracujące (1-5,09:00-18:00).
Zobacz też opis formatu określania okresu czasu.
Użyj jeżeli poziom Należy zaznaczyć pola poziomów wyzwalaczy, dla których użytkownik ma otrzymywać powiadomienia.
Uwaga, dla zdarzeń innych niż od wyzwalaczy domyślnym poziomem jest ('Niesklasyfikowane'), więc zaznaczamy to pole, jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia o innych zdarzeniach.
Stan Stan medium użytkownika.
Włączony - w użyciu.
Wyłączony - nie jest używany.