Zabbix Documentation 2.2

3.04.04.4 (current)| In development:5.0 (devel)| Unsupported:1.82.02.22.43.23.44.2Guidelines

User Tools

Site Tools


Sidebar

pl:manual:web_interface

16. Interfejs użytkownika

Przegląd

Dla ułatwienia dostępu do Zabbix przygotowano interfejs sieciowy oparty o strony www, który jest dostępny z dowolnego miejsca i z dowolnej platformy.

Próba jednoczesnego dostępu do dwóch interfejsów użytkownika Zabbix zainstalowanych na tym samym hoście, na różnych portach, nie uda się. Zalogowanie do drugiego zakończy sesję z pierwszym.