This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

16. Interfejs użytkownika

Przegląd

Dla ułatwienia dostępu do Zabbix przygotowano interfejs sieciowy oparty o strony www, który jest dostępny z dowolnego miejsca i z dowolnej platformy.

Próba jednoczesnego dostępu do dwóch interfejsów użytkownika Zabbix zainstalowanych na tym samym hoście, na różnych portach, nie uda się. Zalogowanie do drugiego zakończy sesję z pierwszym.