This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5. Dystrybucja Zabbix

Jako alternatywa do ręcznego ustawiania lub przystosowywania istniejącego serwera do pracy z Zabbix istnieje możliwość pobrania dystrybucji Zabbix.

Jedyne co trzeba zrobić to wystartować dystrybucję i wskazać przeglądarce IP otrzymane z DHCP.

|<| |<| |-|

Dystrybucje Zabbix bazują na następujących wersjach OpenSUSE:

Wersja dystrybucji Zabbix Wersja OpenSUSE
2.2.2 12.3

Dostępna jest w następujących formatach:

 • vmdk (VMware/Virtualbox)
 • OVF (Open Virtualisation Format)
 • KVM
 • CD ISO
 • HDD/obraz flash
 • Preload ISO
 • Gość Xen
 • Microsoft VHD
 • Preload USB

Posiada skonfigurowany i uruchomiony serwer Zabbix pracujący z MySQL wraz z dostępnym interfejsem użytkownika.

Dystrybucja została utworzona z wykorzystaniem SUSE Studio.

1 Zmiany w konfiguracji SUSE

Wykonano kilka zmian w podstawowej konfiguracji OpenSUSE.

1.1 Zmiany w konfiguracji MySQL
 • Log binarny został wyłączony;
 • InnoDB został skonfigurowany tak, by przechowywać dane każdej z tabel w oddzielnych plikach.
1.2 Użycie statycznego adresu IP

Domyślnie dystrybucja używa DHCP żeby otrzymać adres IP. Aby określić adres statyczny należy:

 • Zalogować się jako root;
 • Otworzyć plik /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 w ulubionym edytorze;
 • Ustawić zmienną BOOTPROTO na static;
 • Zmienić IPADDR, NETMASK i inne parametry zgodnie z wymaganiami danej sieci;
 • Utworzyć plik /etc/sysconfig/network/routes. Dla domyślnej trasy należy użyć zapisu default 192.168.1.1 - - (zamieniając adres na IP bramy (gateway)).
 • Uruchomić komendę rcnetwork restart.

W celu ustawienia DNS, dodaj wpis serwera nazw w /etc/resolv.conf, wpisując każdy serwer nazw w oddzielnej linii np.: nameserver 192.168.1.2.

Zamiast tego do zmiany parametrów sieci można użyć narzędzia konfiguracyjnego yast.

1.3 Zmiana strefy czasowej

Domyślnie dystrybucja używa czasu UTC. Zmianę strefy czasowej można wykonać przez skopiowanie odpowiedniego pliku z /usr/share/zoneinfo do /etc/localtime, na przykład:

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Riga /etc/localtime
1.4 Inne zmiany
 • Sieć została skonfigurowana tak, by otrzymywać adres IP z DHCP;
 • Narzędzie fping ma zmienione uprawnienia na 4710 a grupa jest ustawiona na zabbix - może być używane wyłącznie przez grupę zabbix;
 • ntpd korzysta ze skonfigurowanej publicznej puli serwerów;
 • Dodano wiele podstawowych narzędzi, które ułatwiają monitorowanie i pracę z Zabbix.

2 Konfiguracja Zabbix

Dystrybucja Zabbix ma następujące hasła i inne ustawienia:

2.1 Hasła

System:

 • root:zabbix
 • zabbix:zabbix

Baza danych:

 • root:zabbix
 • zabbix:zabbix

Interfejs użytkownika Zabbix:

 • Admin:zabbix

Jeżeli zmienisz hasło interfejsu użytkownika, nie zapomnij zaktualizować hasła w ustawieniach monitorowania www (Configuration → Hosts, Web dla hosta "Zabbix server").

Aby zmienić hasło użytkownika bazy danych należy wprowadzić zmiany w następujących miejscach:

 • MySQL;
 • zabbix_server.conf;
 • zabbix.conf.php.
2.2 Lokalizacje plików
 • Pliki konfiguracyjne są umieszczone w /etc.
 • Logi Zabbix są umieszczone w /var/log/zabbix.
 • Interfejs użytkownika Zabbix jest umieszczony w /usr/share/zabbix.
 • Katalogiem domowym użytkownika zabbix jest /var/lib/zabbix.
2.3 Zmiany w konfiguracji Zabbix
 • Nazwa serwera interfejsu użytkownika jest ustawiona na "Zabbix 2.2 Appliance";
 • Strefa czasowa jest ustawiona na Europe/Riga, miejsce powstania Zabbix (można to zmienić w /etc/php5/apache2/php.ini);
 • Wyłączone wyzwalacze i scenariusze sieci www są domyślnie pokazywane żeby uniknąć nieporozumień.
2.4 Przechowywanie ustawień

Przy pracy z wersją live CD lub gdy z jakichś innych powodów nie można pracować ze stałym magazynem danych, można utworzyć backup całej bazy włącznie z konfiguracją i zebranymi danymi.

Żeby wykonać backup uruchom:

mysqldump zabbix | bzip2 -9 > dbdump.bz2

Teraz można skopiować plik dbdump.bz2 na inny komputer.

Aby przywrócić dane z backupu skopiuj go na dystrybucję i wykonaj:

bzcat dbdump.bz2 | mysql zabbix

Upewnij się, że podczas odtwarzania serwer Zabbix nie jest uruchomiony.

3 Dostęp do interfejsu użytkownika

Domyślnie dostęp do interfejsu użytkownika jest dozwolony z:

 • 127.0.0.1
 • 192.168.0.0/16
 • 10.0.0.0/8
 • ::1

W serwerze sieci www (/) jest przekierowany na /zabbix, zatem do interfejsu użytkownika można się dostać zarówno przez http://<host> jak i przez http://<host>/zabbix.

Można to zmienić w /etc/apache2/conf.d/zabbix.conf. Koniecznie trzeba zrestartować serwer sieci www po modyfikacji tego pliku. Aby to zrobić zaloguj się jako root z użyciem ssh i wykonaj komendę:

service apache2 restart

4 Zapora (Firewall)

Domyślnie otwarte są tylko dwa porty - 22 (SSH) i 80 (HTTP). Aby otworzyć dodatkowe porty - na przykład porty serwera i agenta Zabbix - zmodyfikuj reguły iptables przy użyciu narzędzia SuSEfirewall2:

SuSEfirewall2 open EXT TCP zabbix-trapper zabbix-agent

Następnie należy przeładować reguły zapory:

SuSEfirewall2 start

5 Możliwości monitorowania

Serwer Zabbix został skompilowany tak, aby wspierać:

 • SNMP;
 • IPMI;
 • Monitorowanie sieci www;
 • SSH2;
 • IPv6.

W dostarczonej konfiguracji serwer Zabbix monitoruje siebie samego poprzez lokalnie zainstalowanego agenta, sprawdza kilka podstawowych parametrów, również kontroluje pracę interfejsu użytkownika przy użyciu monitorowania sieci www.

|<| |<| |-|

Zauważ, że monitorowanie interfejsu użytkownika jest logowane - może dodawać wiele wpisów w logach audytu.

6 Nazewnictwo, init i inne skrypty

Udostępniono odpowiednie skrypty init. Serwer Zabbix można kontrolować przy pomocy:

service zabbix_server status
    rczabbix_server status
    /etc/init.d/zabbix_server status

Dla agenta Zabbix zamień server na agentd.

6.1 Skrypty w harmonogramie

Przygotowano skrypt, uruchamiany raz na 10 minut, który restartuje serwer Zabbix jeżeli przestał pracować, /var/lib/zabbix/bin. Loguje problemy i próby startów wraz zez znacznikiem czasu do pliku /var/log/zabbix/server_problems.log.

Upewnij się, że ten wpis crontab jest wyłączony, jeżeli serwer Zabbix jest zatrzymany celowo.

6.2 Zwiększanie dostępnej przestrzeni dyskowej

Utwórz backup wszystkich danych przed wykonaniem tych kroków.

Dostępna przestrzeń dyskowa dystrybucji może być niewystarczająca. W takim przypadku możliwe jest rozszerzenie dysku. Żeby to zrobić, najpierw należy powiększyć urządzenie blokowe w środowisku wirtualizacji, a następnie należy wykonać kroki.

Uruchomić fdisk w celu zmiany rozmiaru partycji. Jako root, wykonać:

fdisk /dev/sda

Uruchomi to fdisk na dysku sda. Następnie przełączyć na sektory:

u

Nie wyłączać trybu kompatybilności z DOS przy pomocy c. Kontynuowanie z wyłączony trybem spowoduje uszkodzenie partycji.

Następnie usuń istniejącą partycję i utwórz nową z wymaganym rozmiarem. W większości przypadku należy zaakceptować dostępne maksimum, co spowoduje rozszerzenie systemu plików na rozmiar, który przeznaczony został dla dysku wirtualnego. Żeby to zrobić wprowadź następującą sekwencję w fdisk:

d
    n
    p
    1
    (zaakceptuj domyślne 63)
    (zaakceptuj domyślne maksimum)

Jeżeli chcesz pozostawić przestrzeń dla dodatkowych partycji, (np. przestrzeń wymiany swap), można wprowadzić inną wartość w last sector. Na zakończenie zapisz zmiany przez:

w

Zrestartuj maszynę wirtualną (jako że partycja, którą modyfikujemy jest w użyciu). Po restarcie nastąpi zmiana rozmiaru partycji.

resize2fs /dev/sda1

I już, system plików powinien się zwiększyć do nowych rozmiarów partycji.

7 Uwagi dla Formatów

7.1 Xen

Aby użyć obrazu w serwerze Xen, uruchom:

xm create -c file-with-suffix.xenconfig

Zobacz też następujące strony z informacjami o używaniu obrazów Xen:

Konwersja obrazu dla XenServer

Żeby używać obrazu Xen na Citrix Xenserver należy skonwertować obraz dysku. Żeby to zrobić:

 • Utwórz wirtualny dysk, który jest przynajmniej tak duży jak rozmiar obrazu
 • Odszukaj UUID tego dysku
xe vdi-list params=all
 • Jeżeli jest wiele dysków, można je filtrować przy użyciu parametru name-label, ustawianego podczas tworzenia dysku wirtualnego
 • Zaimportuj obraz
xe vdi-import filename="image.raw" uuid="<UUID>"

Instrukcje z Brian Radford blog.

7.2 VMware

Obrazy w formacie vmdk można użyć bezpośrednio w produktach VMware Player, Server i Workstation. Do użycia w ESX, ESXi i vSphere muszą być skonwertowane przy użyciu konwertera VMware.

7.3 HDD/obraz flash (raw)

Więcej informacji o obrazach dysków można uzyskać na stronie http://en.opensuse.org/openSUSE:SUSE_Studio_Disc_Image_Howtos

8 Znane problemy

8.1 Rozpakowywanie na Windows

Oprogramowanie zarządzające archiwami Windows błędnie obsługuje archiwa dystrybucji. Jeżeli rozpakowywanie nie uda się, użyj innego oprogramowania. Narzędzie Open source 7-zip powinno zadziałać.

8.2 Problemy z połączeniami przy użyciu IPv6

W niektórych środowiskach, dystrybucja może otrzymać adres IPv6 (na przykład po aktualizacji systemu), ale nie będzie potrafiła go wykorzystać. Żeby wyłączyć IPv6, dodaj net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 w /etc/sysctl.conf i zrestartuj dystrybucję.