This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

17 Co nowego w Zabbix 2.2.12

Zabbix 2.2.12 nie został jeszcze wydany.

17.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

17.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

17.1.2 Udoskonalenia wydajności

  • Udoskonalono wydajność i użycie pamięci na ekranach z dużą liczbą elementów ekranów

17.2 Udoskonalenia demona

  • Usunięto ograniczenie 2KB na serwerze Zabbix podczas wysyłania klucza pozycji do agenta
  • Usunięto ograniczenie 1KB długości klucza pozycji z opcji -k zabbix_get

17.3 Inne udoskonalenia