Sidebar

Become a monitoring expert!
Sign up for Zabbix training

17 Co nowego w Zabbix 2.2.12

Zabbix 2.2.12 nie został jeszcze wydany.

17.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

17.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

17.1.2 Udoskonalenia wydajności

  • Udoskonalono wydajność i użycie pamięci na ekranach z dużą liczbą elementów ekranów

17.2 Udoskonalenia demona

  • Usunięto ograniczenie 2KB na serwerze Zabbix podczas wysyłania klucza pozycji do agenta
  • Usunięto ograniczenie 1KB długości klucza pozycji z opcji -k zabbix_get

17.3 Inne udoskonalenia