Zabbix Documentation 2.2

Sidebar

Table of Contents

2 Pozycje

Przegląd

Pozycje są tymi elementami, które zbierają dane z hosta.

Po skonfigurowaniu hosta, należy dodać jakieś pozycje do monitorowania, by zacząć zbierać dane.

Pozycja to indywidualna metryka. Jedną z metod szybkiego dodawania pozycji jest dołączenie jednego z predefiniowanych szablonów do hosta. Jeżeli potrzebna jest optymalizacja, może być konieczne poprawienie szablonów i pozostawienie tylko niezbędnych, najczęściej monitorowanych pozycji.

W pojedynczej pozycji określa się jaki rodzaj danych będzie zbierany z hosta.

Z tego powodu używa się klucza pozycji. Na przykład klucz o nazwie system.cpu.load będzie zbierał dane obciążenia procesora, natomiast klucz o nazwie net.if.in będzie zbierał informacje o ruchu przychodzącym..

Żeby podać parametry dla klucza, należy dopisać je w nawiasach kwadratowych po nazwie klucza. Na przykład, system.cpu.load[avg5] będzie zwracać średnie obciążenie procesora z ostatnich 5 minut, natomiast net.if.in[eth0] będzie pokazywać ruch przychodzący na interfejsie eth0.

Wszystkie wspierane typy i klucze pozycji są opisane w podrozdziałach rozdziału Typy pozycji.

Przejdź do tworzenia i konfiguracji pozycji.