actie.maken

Beschrijving

object action.create(object/array acties)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe acties te creëren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Te maken acties.

Naast de standaard actie-eigenschappen, is de methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
filter object Actie filter object voor de actie.
operations array Actie bewerkingen om voor de actie te maken.
recovery_operations array Actie herstelbewerkingen om voor de actie te maken.
update_operations array Actie update-bewerkingen die moet worden gemaakt voor de actie.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte acties bevat onder de eigenschap actionids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de uitgevoerde acties.

Voorbeelden

Maak een triggeractie aan

Maak een triggeractie aan die begint zodra een trigger (met het woord "memory" in de naam) van host "10084" in de PROBLEM-status terechtkomt. De actie zal 4 geconfigureerde bewerkingen hebben. De eerste en directe bewerking zal een bericht sturen naar alle gebruikers in gebruikersgroep "7" via mediatype "1". Als het evenement niet binnen 30 minuten wordt opgelost, zal de tweede bewerking script "5" (script met reikwijdte "Actiebewerking") uitvoeren op alle hosts in groep "2". Als het evenement wordt opgelost, zal een herstelbewerking alle gebruikers informeren die berichten hebben ontvangen met betrekking tot het probleem. Als het evenement wordt bijgewerkt, zal een bevestig/vernieuw bewerking alle gebruikers informeren die berichten hebben ontvangen met betrekking tot het probleem, met een aangepaste onderwerp en bericht.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Trigger action",
        "eventsource": 0,
        "esc_period": "30m",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": 1,
              "operator": 0,
              "value": "10084"
            },
            {
              "conditiontype": 3,
              "operator": 2,
              "value": "memory"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": 0,
            "esc_step_from": 1,
            "esc_step_to": 1,
            "opmessage_grp": [
              {
                "usrgrpid": "7"
              }
            ],
            "opmessage": {
              "default_msg": 1,
              "mediatypeid": "1"
            }
          },
          {
            "operationtype": 1,
            "esc_step_from": 2,
            "esc_step_to": 2,
            "opconditions": [
              {
                "conditiontype": 14,
                "operator": 0,
                "value": "0"
              }
            ],
            "opcommand_grp": [
              {
                "groupid": "2"
              }
            ],
            "opcommand": {
              "scriptid": "5"
            }
          }
        ],
        "recovery_operations": [
          {
            "operationtype": "11",
            "opmessage": {
              "default_msg": 1
            }
          }  
        ],
        "update_operations": [
          {
            "operationtype": "12",
            "opmessage": {
              "default_msg": 0,
              "message": "Custom update operation message body",
              "subject": "Custom update operation message subject"
            }
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Maak een ontdekkingsactie aan.

Maak een detectie actie aan die gededecteerde hosts zal koppelen aan sjabloon "10001"..

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Discovery action",
        "eventsource": 1,
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": 21,
              "operator": 0,
              "value": "1"
            },
            {
              "conditiontype": 10,
              "operator": 0,
              "value": "2"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": 6,
            "optemplate": [
              {
                "templateid": "10001"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Gebruik een aangepaste expressie filter

Maak een triggeractie aan die een aangepaste expressie - "A en (B of C)" - gebruikt om actievoorwaarden te evalueren. Zodra een trigger met een ernst hoger dan of gelijk aan "Waarschuwing" van host "10084" of host "10106" in de PROBLEM-status komt, zal de actie een bericht sturen naar alle gebruikers in gebruikersgroep "7" via mediatype "1". De formule-IDs "A", "B" en "C" zijn willekeurig gekozen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Trigger action",
        "eventsource": 0,
        "esc_period": "15m",
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "A and (B or C)",
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": 4,
              "operator": 5,
              "value": "2",
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "conditiontype": 1,
              "operator": 0,
              "value": "10084",
              "formulaid": "B"
            },
            {
              "conditiontype": 1,
              "operator": 0,
              "value": "10106",
              "formulaid": "C"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": 0,
            "esc_step_from": 1,
            "esc_step_to": 1,
            "opmessage_grp": [
              {
                "usrgrpid": "7"
              }
            ],
            "opmessage": {
              "default_msg": 1,
              "mediatypeid": "1"
            }
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Maak een regel voor automatische registratie van agents aan.

Maak een actie voor automatische registratie aan die een host aan hostgroep "2" toevoegt wanneer de hostnaam "SRV" bevat of de metadata "AlmaLinux" bevat.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.create",
      "params": {
        "name": "Register Linux servers",
        "eventsource": "2",
        "filter": {
          "evaltype": "2",
          "conditions": [
            {
              "conditiontype": "22",
              "operator": "2",
              "value": "SRV"
            },
            {
              "conditiontype": "24",
              "operator": "2",
              "value": "AlmaLinux"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "operationtype": "4",
            "opgroup": [
              {
                "groupid": "2"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          19
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CAction::create() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.