This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

16 Probleemhosts

Overzicht

In de widget 'Probleemhost' kun je hoog-niveau informatie weergeven over de beschikbaarheid van hosts.

Configuratie

Om te configureren, selecteer Probleemhosts als type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kun je de volgende specifieke opties instellen:

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Voer hostgroepen in die je in de widget wilt weergeven. Dit veld is voorzien van automatische aanvulling, dus als je de naam van een groep begint te typen, wordt er een vervolgkeuzelijst met overeenkomende groepen weergegeven.
Het opgeven van een ouderhostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Hostgegevens van deze hostgroepen worden in de widget weergegeven. Als er geen hostgroepen worden ingevoerd, worden alle hostgroepen weergegeven.
Hostgroepen uitsluiten Voer hostgroepen in die je uit de widget wilt verbergen. Dit veld is voorzien van automatische aanvulling, dus als je de naam van een groep begint te typen, wordt er een vervolgkeuzelijst met overeenkomende groepen weergegeven.
Het opgeven van een ouderhostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Hostgegevens van deze hostgroepen worden niet in de widget weergegeven. Bijvoorbeeld, hosts 001, 002, 003 kunnen zich in groep A bevinden en hosts 002, 003 ook in groep B. Als we ervoor kiezen om groep A te tonen en groep B uit te sluiten tegelijkertijd, worden alleen gegevens van host 001 weergegeven op het dashboard.
Hosts Voer hosts in die je in de widget wilt weergeven. Dit veld is voorzien van automatische aanvulling, dus als je de naam van een host begint te typen, wordt er een vervolgkeuzelijst met overeenkomende hosts weergegeven.
Als er geen hosts worden ingevoerd, worden alle hosts weergegeven.
Probleem Je kunt het aantal weergegeven probleemhosts beperken op basis van de probleemnaam. Als je hier een tekenreeks invoert, worden alleen die hosts met problemen weergegeven waarvan de naam de ingevoerde tekenreeks bevat. Macro's worden niet uitgebreid.
Ernst Markeer de probleemernst om in de widget weer te geven.
Tags Specificeer probleemtags om het aantal weergegeven problemen in de widget te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden in te sluiten en uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. De overeenkomst van de tagnaam is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operatoren beschikbaar voor elke voorwaarde:
Exists - neem de gespecificeerde tagnaam op
Equals - neem de gespecificeerde tagnaam en -waarden op (hoofdlettergevoelig)
Contains - neem de gespecificeerde tagnaam op waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig)
Does not exist - sluit de gespecificeerde tagnaam uit
Does not equal - sluit de gespecificeerde tagnaam en -waarden uit (hoofdlettergevoelig)
Does not contain - sluit de gespecificeerde tagnaam uit waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig)
Voor elke voorwaarde zijn er twee berekeningstypen beschikbaar:
And/Or - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Or-voorwaarde
Or - voldoende als één voorwaarde wordt voldaan
Onderdrukte problemen weergeven Markeer het selectievakje om problemen weer te geven die anders onderdrukt zouden worden (niet weergegeven) vanwege hostonderhoud.
Groepen zonder problemen verbergen Markeer de optie Groepen zonder problemen verbergen om gegevens van hostgroepen zonder problemen in de widget te verbergen.
Probleemweergave Toon het aantal problemen als:
Alle - het volledige aantal problemen wordt weergegeven
Gescheiden - het aantal onbevestigde problemen wordt als apart getal van het totale probleemaantal weergegeven
Alleen onbevestigd - alleen het aantal onbevestigde problemen wordt weergegeven.