Sidebar

#3 Datum- en tijdfuncties

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

Datum- en tijdfuncties kunnen niet worden gebruikt in de expressie alleen; ten minste één niet-tijdgebaseerde functie die verwijst naar de host-item moet aanwezig zijn in de expressie.

FUNCTIE
Beschrijving Functiespecifieke parameters Opmerkingen
datum
Huidige datum in JJJJMMDD-formaat. Voorbeeld:
=> datum()<20220101
dag van de maand
Dag van de maand in het bereik van 1 tot 31. Voorbeeld:
=> dag van de maand()=1
dag van de week
Dag van de week in het bereik van 1 tot 7 (ma - 1, zo - 7). Voorbeeld:
=> dag van de week()<6
nu
Aantal seconden sinds het tijdperk (00:00:00 UTC, 1 januari 1970). Voorbeeld:
=> nu()<1640998800
tijd
Huidige tijd in HHMMSS-formaat. Voorbeeld:
=> time()>000000 en time()<060000