Table of Contents

3 Functies voor datum en tijd

Alle hier vermelde functies worden ondersteund in:

Functies voor datum en tijd kunnen niet alleen in de uitdrukking worden gebruikt; er moet ten minste één niet-tijdgebaseerde functie zijn die verwijst naar het host-item in de uitdrukking.

FUNCTIE
Omschrijving Functie-specifieke parameters Opmerkingen
date
Huidige datum in het formaat JJJJMMDD. Voorbeeld:
=> date()<20220101
dayofmonth
Dag van de maand in het bereik van 1 tot 31. Voorbeeld:
=> dayofmonth()=1
dayofweek
Dag van de week in het bereik van 1 tot 7 (ma - 1, zo - 7). Voorbeeld (alleen weekdagen):
=> dayofweek()<6

Voorbeeld (alleen weekend):
=> dayofweek()>5
now
Aantal seconden sinds de epoch (00:00:00 UTC, 1 januari 1970). Voorbeeld:
=> now()<1640998800
time
Huidige tijd in het formaat UUMMSS. Voorbeeld (alleen 's nachts, 00:00-06:00):
=> time()<060000